Typhoid fever – Mga sintomas

Ang mga sintomas ng typhoid fever ay kadalasang nagkakaroon ng isa o dalawang linggo matapos ang isang tao ay nahawaan ng bakterya ng Salmonella typhi.

Sa paggamot, ang mga sintomas ng tipus fever ay dapat mabilis na mapabuti sa loob ng 3-5 araw.

Kung ang lagnat ng typhoid ay hindi ginagamot, kadalasan ay lumalala ito sa loob ng ilang linggo, at may malaking panganib ng mga kumplikasyon ng typhoid fever na nabubuo sa buhay. Kung walang paggamot, maaaring tumagal ng ilang linggo, o kahit na buwan, upang ganap na mabawi at maaaring bumalik ang mga sintomas.

Mga karaniwang sintomas

Ang mga karaniwang sintomas ng typhoid fever ay maaaring kasama

Tingnan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon kung mayroon kang mga sintomas ng typhoid fever (kahit na nabakunahan kayo laban dito), lalo na kung nagbalik ka kamakailan mula sa paglalakbay sa ibang bansa.

Paghahanap ng medikal na payo

Malamang na ang iyong mga sintomas ay dulot ng typhoid fever, ngunit ito ay pinakamahusay upang makakuha ng mga ito naka-check out, kung sakaling kailangan mo ng paggamot.

Kung nagkasakit ka habang naglalakbay sa ibang bansa, maaari kang makakuha ng tulong

Ang Foreign & Commonwealth Office (FCO) ay nagbibigay ng payo sa paglalakbay sa pamamagitan ng bansa, at ang mga detalye ng pagkontak sa lahat ng mga British consulates at mga embahada sa ibang bansa.

Bago ka maglakbay, magandang ideya na gumawa ng isang listahan ng mga kaugnay na detalye ng contact at mga numero ng telepono, sa kaso ng isang emergency.

Ang kailangan mong malaman tungkol sa pag-access sa healthcare sa ibang bansa, kung ikaw ay nasa bakasyon, nagtatrabaho sa ibang bansa o gusto mong magpanganak sa labas ng UK