Typhoid fever – Mga komplikasyon

Ang mga komplikasyon na dulot ng typhoid fever ay kadalasang nangyayari lamang sa mga taong hindi ginagamot sa mga naaangkop na antibiotics o kung sino ang hindi ginagamot kaagad.

Sa ganitong kaso, humigit-kumulang 1 sa 10 tao ang nakakaranas ng mga komplikasyon, na karaniwan nang nabubuo sa ikatlong linggo ng impeksiyon.

Ang dalawang pinakakaraniwang komplikasyon sa di-naranasan na typhoid fever ay

Panloob na pagdurugo

Ang mga ito ay inilarawan sa mas maraming detalye sa ibaba.

Ang karamihan sa mga panloob na dumudugo na nangyayari sa tipus na lagnat ay hindi nagbabanta sa buhay, ngunit maaari kang makaramdam ng sobrang sakit.

Pagbubutas

Kasama sa mga sintomas

Ang isang pagsasalin ng dugo ay maaaring kailanganin upang palitan ang nawalang dugo, at ang pagtitistis ay maaaring magamit upang ayusin ang lugar ng pagdurugo.

Ang pagbubutas ay maaaring isang napaka seryosong komplikasyon. Ito ay dahil ang bakterya na nabubuhay sa iyong sistema ng pagtunaw ay maaaring lumipat sa iyong tiyan at makahawa sa panig ng iyong tiyan (ang peritonum). Ito ay kilala bilang peritonitis.

Ang peritonitis ay isang medikal na emerhensiya, dahil ang tisyu ng peritonum ay kadalasang payat (walang-mikrobyo). Hindi tulad ng iba pang mga bahagi ng katawan, tulad ng balat, ang peritoneum ay walang isang inbuilt mekanismo ng pagtatanggol para sa pakikipaglaban sa impeksiyon.

Sa peritonitis, ang impeksiyon ay maaaring mabilis na kumalat sa dugo (sepsis), bago kumalat sa iba pang mga organo. Ito ay nagdudulot ng panganib ng maraming pagkabigo ng organ. Kung hindi ito ginagamot nang maayos, maaari itong magresulta sa kamatayan. Ang pinakakaraniwang sintomas ng peritonitis ay ang biglaang sakit sa tiyan na nagiging mas malala.

Kung mayroon kang peritonitis, ikaw ay tatanggapin sa ospital, kung saan ikaw ay ituturing na may mga antibiotic injection. Pagkatapos ay magagamit ang operasyon upang maitali ang butas sa iyong bituka na pader.

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagpapagamot ng peritonitis.

Alamin kung ano ang nangyayari kapag na-admit ka sa ospital, kasama ang anong mga pormularyo upang punan o pagsusulit upang maganap