Trichomoniasis – Paggamot

Ang trichomoniasis ay malamang na hindi mawalan ng paggamot. Ang impeksiyon ay maaaring gamutin ang sarili sa mga bihirang kaso, ngunit ang panganib sa pagpasa sa impeksyon sa ibang tao kung hindi ka ginagamot.

Ang trichomoniasis ay kadalasang ginagamot nang mabilis at madali sa mga antibiotics.

Karamihan sa mga tao ay inireseta ng isang antibyotiko tinatawag metronidazole na kung saan ay napaka-epektibo kung kinuha ng tama. Kadalasan ay kailangan mong kumuha ng metronidazole dalawang beses sa isang araw, para sa lima hanggang pitong araw.

Antibiotics

Minsan ang antibyotiko na ito ay maaaring inireseta sa isang solong, mas malaking dosis. Gayunpaman, maaaring magkaroon ito ng mas mataas na panganib ng mga side effect at hindi ito inirerekomenda para sa mga buntis o breastfeeding na babae bilang pag-iingat.

Ang metronidazole ay maaaring maging sanhi ng pagduduwal, pagsusuka at isang bahagyang lasa ng metal sa iyong bibig. Pinakamainam na dalhin ito pagkatapos kumain ng pagkain. Makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa payo kung magsisimula ka ng pagsusuka, sapagkat ang paggamot ay hindi magiging epektibo kung hindi mo malulon ang mga tablet.

Follow-up

Huwag uminom ng alak habang kumukuha ng metronidazole at para sa hindi bababa sa tatlong araw matapos ang pagtatapos ng kurso ng antibiotics. Ang pag-inom ng alak habang ginagamit ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mas malalang epekto, kabilang

Ang isang espesyalista ay maaaring magrekomenda ng mga alternatibong paggamot kung ang metronidazole ay hindi angkop para sa iyo (halimbawa, kung ikaw ay allergic dito).

Kung tama ang iyong antibiotics, hindi mo karaniwang kailangan ang anumang mga pagsusulit o eksaminasyon para sa trichomoniasis.

Gayunpaman, maaaring kailanganin mo ng karagdagang pagsusuri upang makita kung ang iyong mga sintomas ay dulot ng isang iba’t ibang mga impeksiyon na nakukuha sa sekswal (STI) kung ang iyong mga sintomas ay mananatiling o mag-uulit pagkatapos ng paggamot.

Kung mayroon kang walang proteksyon na sex bago matapos ang iyong paggamot, kailangan mong bumalik sa iyong operasyon sa doktor o klinika sa sekswal na kalusugan. Ikaw ay maaaring muling mamamalagi. Dapat ka ring bumalik kung ikaw

Maaaring kailangan mo ng higit pang mga antibiotics o ibang paraan ng paggamot.

Dapat mong iwasan ang pagkakaroon ng sex habang ginagamot ka para sa trichomoniasis, dahil maaari kang muling maipakita.

Sekswal na kasosyo

Kung ikaw ay inireseta ng isang dosis ng antibiotics, kailangan mong maiwasan ang pagkakaroon ng sex para sa pitong araw matapos ang pagkuha ng gamot.

Napakahalaga na ang iyong kasalukuyang kasosyo sa sekswal at anumang iba pang kamakailang kasosyo ay nasubok at ginagamot din. Kung ang iyong sekswal na kasosyo ay hindi ginagamot, ito ay nagdaragdag ng panganib ng reinfection.

Ang mga antibiotics ay mga gamot na ginagamit upang gamutin – at, sa ilang mga kaso, maiwasan – mga impeksiyong bacterial