Thalassemia – Mga sanhi

Hindi alam kung ano mismo ang nagiging sanhi ng mga mutasyong genetiko na kaugnay sa thalassemia.

Malamang na ang mga mutasyon ay nakaligtas dahil ang mga carrier ng kondisyon (parehong alpha at beta thalassemia) ay protektado laban sa malarya.

Ito ang dahilan kung bakit ang thalassemia at iba pang mga kaugnay na genetic na karamdaman sa dugo, tulad ng sickle cell anemia, ay mas karaniwan sa mga bahagi ng mundo kung saan ang isang malarya ay isang problema, tulad ng

Paano ang beta thalassemia ay minana

Ang bawat tao ay tumatanggap ng dalawang hanay ng mga gene, isa mula sa kanilang ama at isa mula sa kanilang ina. Kung ang isang tao ay tumatanggap ng isang hanay ng mga mutated genes, ang mga ito ay sinabi na magkaroon ng trauma thalassemia.

Kung ang taong iyon ay may isang sanggol na may isang tao na mayroon ding trauma ng thalassemia, mayroong isang malaking pagkakataon na ang sanggol ay makakatanggap ng dalawang hanay ng mga mutated genes at bumuo ng thalassemia.

Ang mga pagkakataong lumipas ang trauma ng thalassemia ay inilarawan sa ibaba.

Kung ang isang magulang ay may katangian ng thalassemia at ang ibang magulang ay may normal na hemoglobin, ang kanilang sanggol ay hindi magkakaroon ng thalassemia. Gayunpaman, mayroong isang isa sa dalawang pagkakataon na ang sanggol ay makakatanggap ng thalassemia trait.

Ang beta thalassemia ay nakakaapekto sa dalawang genes na ginagamit ng katawan upang makagawa ng beta chain na matatagpuan sa hemoglobin. Kailangan ng heoglobin ang parehong isang alpha at beta chain upang gumana nang maayos.

Kung isa lamang gene ang mutated, ang isang tao ay magkakaroon ng beta thalassemia trait. Karamihan sa mga tao ay hindi magkakaroon ng anumang mga sintomas, ngunit ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng banayad na anemya.

Alamin kung paano mo minana ang iyong mga pisikal at asal na katangian, kasama ang alamin ang tungkol sa pagsusuri para sa mga kundisyong genetiko