Sleep paralysis – Mga sintomas

Ang pangunahing sintomas ng pagkalumpo sa pagtulog ay pansamantalang kawalan ng kakayahang lumipat o makipag-usap.

Ang paralisis ay kadalasang nangyayari habang ikaw ay nakakagising, ngunit maaari din itong mangyari kung kailan ka natutulog.

Ang kawalan ng kakayahang lumipat o makipag-usap ay maaaring maging lubhang nakakatakot, lalo na kung ikaw ay lubos na nakakamalay sa buong karanasan. Ang iyong paghinga ay maaari ring pakiramdam na limitado, dahil ang pagkuha ng malalim na paghinga ay kadalasang mahirap.

Sa isang episode ng paralisis ng pagtulog, maaari ka ring makaranas ng isang tunay na pang-amoy na mayroong ibang tao sa kuwarto kasama mo.

Ang mga uri ng mga guni-guni ay isang karaniwang karaniwang tampok ng pagkamatay ng pagkamatay, bagaman hindi ito nangyayari sa bawat kaso.

Ang haba ng oras na hindi mo maaaring ilipat ay maaaring mag-iba mula sa ilang segundo hanggang ilang minuto. Pagkatapos nito, magagawa mong ilipat at magsalita gaya ng normal.

Kaagad pagkatapos ng isang episode ng paralisis ng pagtulog, maaari kang makaramdam ng hindi mapakali at pagkabalisa. Gayunpaman, ang kondisyon ay hindi nagpapinsala sa iyong pangkalahatang kalusugan.

Maraming tao ang nakakaranas ng pagkamatay ng pagkamatay ng isang beses o dalawang beses sa kanilang buhay. Kung ito ay nangyayari nang ilang beses sa isang buwan o higit pa nang regular, ito ay kilala bilang ilang pagkamatay ng pagkamatay.

Ang mga halusinasyon ay kapag nakikita ng isang tao, naririnig, namumumog, nagustuhan o nararamdaman ang mga bagay na hindi umiiral sa labas ng kanilang isipan. Alamin kung ano ang gagawin kung nararanasan mo ang mga ito