Restricted growth (dwarfism) – Diagnosis

Ang isang diagnosis ng restricted growth (dwarfism) ay batay sa mga sintomas, sukat ng taas, kasaysayan ng pamilya at pagsusulit.

Depende sa sanhi ng kondisyon, ang limitadong pag-unlad ay maaaring masuri bago o sa lalong madaling panahon matapos ang isang bata ay ipinanganak, o kapag ang mga problema sa paglago ay nagiging mas halata habang sila ay lumala.

Ang mga pagsusulit ay maaaring hindi kailangang isagawa kung ikaw o ang iyong anak ay walang iba pang mga problema sa kalusugan.

Diagnose deficiency growth hormone

Ang kakulangan sa paglaki ng hormone ay kadalasang sinusuri gamit ang mga pagsusulit na pagpapasigla ng hormone ng paglago.

Ang gamot ay injected sa isang ugat upang maging sanhi ng paglago ng mga antas ng hormon sa dugo upang madagdagan. Kung ang antas ng hormong paglago ay mas mababa kaysa sa normal, ipinahihiwatig nito ang kakulangan ng hormong paglago.

Pag-diagnose ng mga kondisyon na nagdudulot ng limitadong pag-unlad

Ang isang pag-scan ng utak ay kinakailangan upang tingnan ang pituitary gland (na gumagawa ng paglago hormone) kung ang mga pagsusulit ng dugo ay nagpapakita ng mababang antas ng hormong paglago.

Ang mga sumusunod na pagsusuri ay maaaring magamit upang magpatingin sa isang kondisyon na nagiging sanhi ng maikling tangkad

Ang diagnosis sa panahon ng pagbubuntis (tinatawag din na prenatal diagnosis) ay maaaring ihandog sa mga magulang na may genetic history ng isang kondisyon na nagiging sanhi ng maikling tangkad.

Ang ilang mga potensyal na abnormalidad ay maaaring makita sa mga karaniwang pag-scan ng ultratunog, ngunit ang mga pagsusuri tulad ng chorionic villus sampling o amniocentesis ay kinakailangan upang kumpirmahin ang diagnosis, dahil maaari itong magamit upang makita kung ang iyong sanggol ay nagdadala ng isa sa mga may sira genes na nauugnay sa restricted growth.

Pagsusuri sa pagbubuntis

Screening para sa abnormalities sa pagbubuntis, kabilang ang mga minanang karamdaman tulad ng sickle cell