Postnatal depression – Sintomas

Ang postnatal depression ay maaaring makaapekto sa mga kababaihan sa iba’t ibang paraan. Maaari itong magsimula sa anumang punto sa unang taon pagkatapos ng panganganak at maaaring bumuo ng bigla o dahan-dahan.

Maraming kababaihan ang nakadarama ng kaunti, nalulumbay o nababalisa sa unang linggo pagkatapos manganak. Ito ay madalas na tinatawag na “blues ng sanggol” at karaniwan na ito ay itinuturing na normal. Ang “blues ng sanggol” ay hindi tumatagal ng higit sa dalawang linggo pagkatapos ng panganganak.

Kung ang iyong mga sintomas ay mas mahaba o magsimula sa ibang pagkakataon, maaari kang magkaroon ng postnatal depression.

Mga karaniwang sintomas ng postnatal depression

Kasama sa mga pangunahing sintomas

Ang mga sintomas na ito ay maaaring makaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay at ang iyong mga relasyon sa iyong sanggol, pamilya at mga kaibigan.

Tinutukoy ang mga palatandaan sa iba

Kung sa palagay mo ay maaaring ikaw ay nalulumbay, makipag-usap sa iyong doktor o bisita sa lalong madaling panahon upang ma-access mo ang suporta na kailangan mo.

Huwag magsikap sa pag-iisa at pag-asa na mawawala ang problema. Maaari itong magpatuloy para sa mga buwan o taon kung hindi natugunan.

Ang mga ama at kasosyo ay maaari ding maging nalulumbay pagkatapos ng kapanganakan ng isang sanggol. Dapat kang humingi ng tulong kung ito ay nakakaapekto sa iyo.

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagpapagamot ng postnatal depression.

Ang postnatal depression ay maaaring umunlad nang unti-unti at maaaring mahirap makilala. Ang ilang mga magulang ay maaaring maiwasan ang pakikipag-usap sa pamilya at mga kaibigan tungkol sa kung ano ang kanilang pakiramdam dahil nag-aalala sila na sila ay huhusgahan dahil sa hindi pagkaya o hindi lumitaw na masaya.

Ang mga palatandaan para sa mga kapareha, pamilya at mga kaibigan upang talakayin sa mga bagong magulang ay kasama

Kung sa tingin mo ang isang taong kilala mo ay nalulumbay, hikayatin sila na pag-usapan ang kanilang mga damdamin sa iyo, isang kaibigan, kanilang GP o kanilang bisita sa kalusugan.

Mga kaugnay na kundisyon

Pati na rin ang postnatal depression, ang isang bilang ng iba pang mga kondisyon sa kalusugan ng isip ay maaari ring bumuo pagkatapos ng panganganak.

Kabilang dito ang mga ito

Magsalita sa iyong doktor o bisita kung sa tingin mo ay maaaring magkaroon ka ng isang pagkabalisa disorder o OCD.

Makipag-ugnay sa iyong doktor kaagad kung sa tingin mo na ikaw o isang taong kilala mo ay maaaring magkaroon ng postpartum psychosis, dahil ito ay medikal na kagipitan. Kung hindi ito posible, tumawag sa 111 o sa iyong lokal na serbisyo sa labas ng oras.

Kung sa tingin mo may panganib ng agarang pinsala, tumawag sa 999 at humingi ng ambulansya.