Post-traumatic stress disorder (PTSD) – Complex PTSD

Maaaring masuri ang kumplikadong PTSD sa mga matatanda o bata na paulit-ulit na nakaranas ng mga traumatikong kaganapan, tulad ng karahasan, kapabayaan o pang-aabuso.

Ang kumplikadong PTSD ay naisip na mas mahigpit kung

Tulad ng maaaring tumagal ng ilang taon para sa mga sintomas ng komplikadong PTSD na makilala, ang pag-unlad ng isang bata, kabilang ang kanilang pag-uugali at pagtitiwala sa sarili, ay maaaring mabago habang mas matanda sila.

Mga sintomas ng kumplikadong PTSD

Ang mga matatanda na may kumplikadong PTSD ay maaaring mawala ang kanilang tiwala sa mga tao at pakiramdam na hiwalay mula sa iba.

Ang mga sintomas ng kumplikadong PTSD ay katulad ng mga sintomas ng PTSD ngunit maaaring kasama

Paggagamot ng kumplikadong PTSD

Ang isa sa mga pangunahing sintomas ng kumplikadong PTSD ay nawawalan ng tiwala sa mga tao. Kung maaari, ang mga taong may kumplikadong PTSD ay inirerekomenda na unti-unti magsimulang gumawa ng mga regular na gawain tulad ng

Mahalaga na subukan at bumuo ng ilang mga damdamin ng pagtitiwala. Maaaring tumagal ng ilang oras, ngunit ang isang trusting relasyon sa isang therapist ay makakatulong sa paggamot sa kumplikadong PTSD.

Ang paggamot mula sa isang therapist ay maaaring ibigay sa tatlong yugto, na inilarawan sa ibaba.

Ang isa sa mga unang hakbang sa pagpapagamot ng kumplikadong PTSD ay maaaring kasangkot ang pagsasalita sa isang therapist upang matutunan kung paano makokontrol ang mga damdamin ng kawalan ng tiwala at mawawala ang pakiramdam na ‘natanggal’ mula sa mga kaibigan at pamilya.

Ang ilang mga diskarte, na kilala bilang mga diskarte sa ‘saligan’, ay maaaring makatulong sa iyo na paghiwalayin ang isang abusado o traumatiko nakaraan mula sa kasalukuyan. Ang layunin ay upang gawing mas nakakatakot ang nakaraan at mabawasan ang dami ng flashbacks na iyong nararanasan.

Sa paglipas ng panahon, maaari kang magsimulang maranasan ang mas kaunting pag-aalala at matutunan upang makayanan ang pang-araw-araw na buhay.

Maaaring kabilang sa therapy na nakatuon sa trauma

Ang mga pagpapagamot na ito ay maaaring makatulong sa iyo na kontrolin ang anumang nakababahalang mga kaisipan ngunit dapat na maingat na lumapit upang maiwasan ang paggawa ng mas masahol na sitwasyon.

Ang huling yugto ay magsisimula na gamitin ang mga kasanayang ito at pamamaraan upang magkaroon ng mas mahusay na relasyon sa ibang mga tao.

Ang gamot, tulad ng mga antidepressant, ay maaari pa ring irekomenda kung hindi posible ang psychotherapy o sa palagay mo ay hindi ligtas.

Maaari mong basahin ang karagdagang impormasyon tungkol sa kumplikadong PTSD sa website ng Royal College of Psychiatrists.