Pinahusay na pagbawi

Ang pinahusay na pagbawi ay isang modernong, batay sa katibayan na diskarte na tumutulong sa mga tao na mabawi nang mas mabilis pagkatapos magkaroon ng malaking operasyon.

Maraming mga ospital (bagaman hindi lahat) ay may isang pinahusay na programa sa pagbawi sa lugar, at ngayon ay makikita bilang karaniwang pagsasanay sumusunod na operasyon.

Kung minsan ay tinutukoy bilang mabilis o pinabilis na pagbawi, ang pinahusay na pagbawi ay naglalayong tiyakin na ang mga pasyente

Ang pagkakaroon ng operasyon ay maaaring maging kapansanan sa pisikal at emosyonal. Ang mga pinahusay na programa sa pagbawi ay sinusubukan na ibalik ka sa buong kalusugan sa lalong madaling panahon.

Ipinakita ng pananaliksik na mas maaga ang isang tao ay makakakuha ng kama at nagsimulang maglakad, kumakain at umiinom pagkatapos ng operasyon, mas maikli ang oras ng kanilang pagbawi.

Kung kailangan mo ng operasyon, tanungin kung mayroong isang pinahusay na programa sa pagpapagaling sa lugar sa ospital na iyong pupuntahan.

Ang pinahusay na programa sa pagbawi

Bilang bahagi ng pinahusay na programa ng pagbawi, magagawa mong i-play ang aktibong papel sa iyong pag-aalaga. Magagawa mong piliin kung ano ang pinakamainam para sa iyo sa buong paggamot mo sa tulong at payo mula sa iyong doktor at pangkat ng healthcare.

Ang mga mahalagang puntong dapat isaalang-alang bago isama ang iyong operasyon

Ang iyong doktor ay magbibigay sa iyo ng payo tungkol sa pagkuha sa pinakamahusay na posibleng hugis bago ang operasyon. Makikita din nila at itatag ang anumang mga kundisyong pangkalusugan na maaaring makaapekto sa operasyon.

Sa yugtong ito, dapat matiyak ng iyong doktor na maintindihan mo ang lahat ng opsyon sa paggagamot na magagamit sa iyo, upang makagawa ka ng matalinong desisyon tungkol sa kung magpapatuloy sa operasyon.

Ang iyong pangkalahatang karanasan ay dapat na mapabuti dahil sa mataas na kalidad na pangangalaga at, kung posible, mataas na kalidad na mga serbisyo, tulad ng keyhole surgery.

Kasunod ng operasyon, magkakaroon ka rin ng access sa mga serbisyong rehabilitasyon tulad ng physiotherapy. Ito ay makakatulong sa pagpapabilis ng iyong pagbawi at paganahin ka na maalis mula sa ospital sa lalong madaling panahon upang makabalik ka sa normal na buhay.

Sino ang maaaring makinabang mula sa pinahusay na pagbawi?

Depende sa iyong operasyon, maaari kang umuwi nang mas maaga kaysa karaniwang inaasahan. Samakatuwid mahalaga na magplano at maghanda para sa iyong bumalik sa bahay bago ka pumunta sa ospital.

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagkakaroon ng operasyon.

Ang mga pinahusay na programa sa pagbawi ay kasalukuyang magagamit para sa mga sumusunod na uri ng operasyon

Magsalita sa iyong doktor kung isinasaalang-alang mo ang pagpaplano ng operasyon. Papayuhan ka nila kung ang angkop na pagbawi ay angkop para sa iyo. Hindi lahat ng mga ospital ay nag-aalok ng pinahusay na mga programa sa pagbawi, ngunit ang bilang na ginagawa ay lumalaki sa lahat ng oras.

Pagkuha ng higit pa

Ang website ng Pagpapabuti ng Marka ay may higit na impormasyon tungkol sa pagbawi, pagbabagong-tatag at muling pagbabayad. Maaari mo ring i-download ang buklet na tinatawag na Improving Adult Rehabilitation Services sa England (PDF, 792kb).

Kung ang iminumungkahi ng iyong doktor ay maaaring kailangan mo ng operasyon, ang gabay na ito ay para sa iyo

Alamin kung paano ka mapalabas mula sa ospital at kung anong mga kaayusan ang dapat mong gawin bago bumalik sa bahay

Alamin kung ano ang inaasahan kung ikaw ay pinapapasok bilang inpatient sa isang ospital, kabilang ang payo tungkol sa pahintulot sa paggamot