Physiotherapy – Pag-access sa physiotherapy

Kung kailangan mo ng physiotherapy isang iba’t ibang mga pagpipilian ay magagamit mo.

Maaari kang makakita ng physiotherapist alinman

Ang Physiotherapy ay maaari ding i-access sa pamamagitan ng mga serbisyong pangkalusugan sa trabaho, kawanggawa, grupo ng pasyente at boluntaryong sektor.

Physiotherapy sa

Available ang Physiotherapy nang libre sa buong UK.

Depende sa kung saan ka nakatira, maaari kang mag-refer sa sarili (tingnan sa ibaba) o maaaring kailanganin mong bisitahin muna ang iyong doktor o konsulta. Pagkatapos mong talakayin ang iyong mga sintomas sa iyong doktor, maaari ka nilang ituro sa isang physiotherapist.

Pagsangguni sa sarili para sa physiotherapy

Maaari kang maghanap ng mga serbisyo sa physiotherapy na malapit sa iyo upang malaman kung saan ka maaaring tinutukoy.

Ang ilang mga lugar. Nag-aalok ng isang self-referral service, na nangangahulugan na maaari kang gumawa ng appointment upang makita ang isang physiotherapist nang hindi na kinakailangang makita ang isang doktor muna.

Gayunpaman, ito ay hindi magagamit sa lahat ng dako. Ang kawani sa iyong operasyon sa doktor o ang iyong lokal na Clinical Commissioning Group (CCG) o tiwala ay maaaring sabihin sa iyo kung magagamit ito sa iyong lugar.

Ang pagsangguni sa sarili ay partikular na angkop para sa mga taong may simpleng mga kondisyon tulad ng magkasakit na sakit, mga strain o iba pang mga pinsala.

Kung mayroon kang mas kumplikadong mga pangangailangan – halimbawa, mayroon kang mga problema sa paggalaw na dulot ng isang stroke o multiple sclerosis (MS) – maaaring kailangan mo pa rin ng referral mula sa isang doktor.

Ang ilang mga physiotherapist ay nagtatrabaho rin sa mga kasanayan sa GP bilang unang punto ng kontak para sa mga pasyente na may mga problema sa musculoskeletal, tulad ng leeg at sakit sa likod, at mga may pangmatagalang kondisyon, tulad ng MS o stroke.

Kapag nakikipag-ugnay sa iyong doktor, maaari kang mag-alok upang makita ang physiotherapist nang direkta, sa halip na makita muna ang GP.

Direktang access sa physiotherapy

Ang mga Physiotherapist na nagtatrabaho sa mga tungkulin na ito ay maaaring magkaroon ng mga advanced na kasanayan, tulad ng pagrereseta at pag-order ng mga pag-scan.

Pribadong physiotherapy

Mga serbisyong pangkalusugan sa trabaho

Ang mga naghihintay na listahan para sa physiotherapy ay maaaring mahaba at ang ilang mga tao ay pinili na magkaroon ng pribadong paggamot sa halip. Kung nakikita mo ang isang physiotherapist nang pribado, kailangan mong magbayad para sa paggamot.

Maaari mong karaniwang lumapit sa pribadong physiotherapist nang walang pagsangguni mula sa isang doktor.

Kapag pumipili ng isang pribadong physiotherapist, siguraduhin na ang mga ito

Makakahanap ka ng pribadong chartered physiotherapist na malapit sa iyo gamit ang direktoryo ng Physio2u ng CSP. Maaari mo ring gamitin ang Find a physio search facility sa Physio First website.

Maaaring makuha ang Physiotherapy sa iyong lugar ng trabaho.

Ang ilang mga kumpanya ay nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa trabaho, na kinabibilangan ng physiotherapy treatment. Tingnan sa iyong tagapamahala o departamento ng Human Resources upang makita kung magagamit ito kung saan ka nagtatrabaho.

Kung ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho, ngunit sa trabaho dahil sa masamang kalusugan at malamang na maging off para sa apat na linggo o higit pa, ang iyong doktor ay maaaring sumangguni sa isang serbisyo ng pamahalaan na tinatawag na Fit for Work para sa tulong at payo. Kung ikaw ay naka-off na sa trabaho para sa apat na linggo, ang iyong tagapag-empleyo ay maaari ring sumangguni sa iyo.

Alamin kung paano makakuha ng referral ng GP, kabilang ang mga tip sa iba pang mga serbisyo na maaari mong ma-access sa pamamagitan ng iyong doktor

Lokasyon