Pansin ang kakulangan sa atensyon ng hyperactivity (ADHD) – Diagnosis

Kung sa tingin mo na ikaw o ang iyong anak ay maaaring magkaroon ng attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), maaaring gusto mong isaalang-alang ang pagsasalita sa iyong doktor tungkol dito.

Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong anak, maaaring makatulong sa pagsasalita sa kanilang mga guro bago makita ang iyong doktor, upang malaman kung mayroon silang anumang mga alalahanin tungkol sa pag-uugali ng iyong anak.

Ang iyong doktor ay hindi maaaring pormal na mag-diagnose ng ADHD, ngunit maaari nilang talakayin ang iyong mga alalahanin sa iyo at sumangguni sa iyo para sa isang pagtatasa ng espesyalista, kung kinakailangan.

Mga susunod na hakbang

Kapag nakikita mo ang iyong doktor, maaari kang magtanong sa iyo

Kung inaakala ng iyong doktor na ang iyong anak ay maaaring magkaroon ng ADHD, maaari silang unang magmungkahi ng isang panahon ng “maingat na paghihintay” na tumatagal ng halos 10 linggo – upang makita kung ang mga sintomas ng iyong anak ay mapabuti, manatiling pareho o lumala. Maaari rin nilang imungkahi na simulan ang isang pagsasanay sa magulang o programang pang-edukasyon upang magturo sa iyo ng mga paraan ng pagtulong sa iyong anak (tingnan ang pagpapagamot sa ADHD para sa karagdagang impormasyon).

Pagtatasa

Kung ang pag-uugali ng iyong anak ay hindi nagpapabuti, at ikaw at ang iyong doktor ay naniniwala na sineseryoso itong nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang iyong doktor ay dapat sumangguni sa iyo at sa iyong anak sa isang espesyalista para sa isang pormal na pagtatasa (tingnan sa ibaba).

Para sa mga may sapat na gulang na may posibleng ADHD, susuriin ng iyong doktor ang iyong mga sintomas at maaaring sumangguni sa iyo para sa isang pagtatasa kung

Maaari ka ring tumukoy sa isang espesyalista kung ikaw ay may ADHD bilang isang bata o kabataan, at ang iyong mga sintomas ay nagiging sanhi ng katamtaman o malubhang pinsala sa pagganap.

Mayroong iba’t ibang mga espesyalista na maaaring ikaw o ang iyong anak ay tinutukoy para sa isang pormal na pagtatasa, kabilang

Sino ang tinutukoy mo ay depende sa iyong edad at kung ano ang magagamit sa iyong lokal na lugar.

Walang simpleng pagsusuri upang matukoy kung ikaw o ang iyong anak ay may ADHD, ngunit ang iyong espesyalista ay maaaring gumawa ng tumpak na pagsusuri pagkatapos ng detalyadong pagtatasa na maaaring kasama

Ang pamantayan para sa pagsusuri ng ADHD sa mga bata, tinedyer at matatanda ay nakabalangkas sa ibaba.

Pag-diagnose sa mga bata at tinedyer

Ang pag-diagnose ng ADHD sa mga bata ay depende sa isang hanay ng mahigpit na pamantayan. Upang masuri sa ADHD, ang iyong anak ay dapat magkaroon ng anim o higit pang mga sintomas ng kawalang-interes, o anim o higit pang mga sintomas ng sobraaktibo at impulsiveness.

Pagsusuri sa mga may sapat na gulang

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga sintomas ng ADHD.

Upang ma-diagnosed na may ADHD, dapat din ang iyong anak

Pag-diagnose ng ADHD sa mga matatanda ay mas mahirap dahil may ilang hindi pagkakasundo tungkol sa kung ang listahan ng mga sintomas na ginagamit upang masuri ang mga bata at tinedyer ay nalalapat din sa mga matatanda.

Sa ilang mga kaso, ang isang may sapat na gulang ay maaaring masuri na may ADHD kung mayroon silang lima o higit pang mga sintomas ng kawalan ng pansin, o lima o higit pang mga sintomas ng sobraaktibo at impulsiveness, na nakalista sa diagnostic criteria para sa mga batang may ADHD.

Bilang bahagi ng iyong pagtatasa, itatanong ng espesyalista ang tungkol sa iyong mga kasalukuyang sintomas. Gayunpaman, sa ilalim ng kasalukuyang mga patnubay ng diagnostic, ang diagnosis ng ADHD sa mga may sapat na gulang ay hindi makumpirma maliban kung ang iyong mga sintomas ay naroon mula sa pagkabata.

Kung nahihirapan kang matandaan kung mayroon kang mga problema sa isang bata, o hindi ka nasuri sa ADHD noong ikaw ay mas bata, maaaring gusto ng iyong espesyalista na makita ang iyong mga lumang tala ng paaralan o makipag-usap sa iyong mga magulang, guro o sinumang nakakaalam Mahusay ka kapag ikaw ay isang bata.

Para sa isang may sapat na gulang na masuri sa ADHD, ang kanilang mga sintomas ay dapat ding magkaroon ng katamtaman na epekto sa iba’t ibang bahagi ng kanilang buhay, tulad ng

Kung ang iyong mga problema ay kamakailan lamang at hindi nangyari nang regular sa nakaraan, hindi ka na itinuturing na may ADHD. Ito ay dahil sa kasalukuyang hindi naisip na ang ADHD ay maaaring bumuo sa unang pagkakataon sa mga matatanda.

Alamin kung anong mga serbisyong pangkalusugan ang umiiral at kung paano ma-access ang mga ito