Painkillers, Paracetamol – Hindi nakuha o sobrang dosis

Kapag kumukuha ng paracetamol, sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor o parmasyutiko. Kung bumili ka ng paracetamol over-the-counter, basahin ang mga tagubilin sa polyet ng impormasyon ng packet o pasyente na may gamot.

Ang mga dosis ng paracetamol ay kadalasang kinukuha tuwing apat hanggang anim na oras.

Tiyaking payagan mo ang inirerekomendang oras sa pagitan ng mga dosis, at huwag lumampas sa maximum na dosis para sa isang 24 na oras na panahon.

Mga hindi nakuha na dosis

Kung nakalimutan mong dalhin ang iyong dosis ng paracetamol, suriin ang leaflet ng impormasyon ng pasyente na may gamot. Maaari mong makuha ang napalampas na dosis kapag naaalala mo, o maaaring kailangan mong mawalan ito ng lubos.

Huwag kumuha ng dosis na doble upang makabawi para sa napalampas na dosis – patuloy na umalis sa apat hanggang anim na oras sa pagitan ng mga dosis.

Dagdag na dosis

Kung hindi mo sinasadyang kumuha ng dagdag na dosis ng paracetamol, dapat mong palampasin ang susunod na dosis upang hindi ka kumuha ng higit sa inirekumendang maximum na dosis para sa isang 24 na oras na panahon.

Kung nag-aalala ka o maramdaman ka, makipag-ugnayan sa iyong doktor o tumawag sa 111.

Kung nakuha mo ang higit sa inirerekumendang maximum na dosis ng paracetamol, pumunta sa aksidente at emergency (A & E) kaagad. Ang pagkuha ng sobrang paracetamol ay maaaring magresulta sa pinsala sa atay. Maaari itong maging sanhi ng pagduduwal (pakiramdam na may sakit) at pagsusuka (sakit) na tumatagal ng 24 oras.

Sa matinding mga kaso, ang pagkuha ng masyadong maraming paracetamol ay maaaring humantong sa

Kung kailangan mo ng karagdagang payo tungkol sa napalampas o sobrang dosis ng paracetamol maaari mo

Karagdagang payo

Hindi maganda ang pakiramdam? Ang iyong parmasya ay maaaring makitungo sa mga menor de edad na problema sa kalusugan at i-save ka ng pagbisita sa iyong doktor