Pagsusuri ng kanser sa bituka – Ano ang mangyayari

Ang FOB test ay isang home test kit na inaalok sa lahat ng 60-74 taong gulang sa England. Sinusuri nito ang presensya ng dugo sa sample na dumi ng tao, na maaaring isang maagang pag-sign ng kanser sa bituka. Kung ikaw ay 75 o higit pa, maaari mong hilingin ang pagsusuring ito sa pamamagitan ng pagtawag sa 0800 707 60 60.

Ang FOB ay nangangahulugang “fecal occult blood” (“occult blood” ay nangangahulugang “hidden blood”). Maaari itong makita ang mga maliliit na dami ng dugo sa iyong poo na hindi mo makita ang normal.

Ang regular na screening ng kanser sa bituka gamit ang FOB test ay ipinapakita upang mabawasan ang panganib ng pagkamatay mula sa kanser sa bituka sa pamamagitan ng 16%.

Bakit nag-aalok ng FOB testing?

Ang mga kalalakihan at kababaihan sa England ay inaalok ng FOB test bawat dalawang taon mula sa edad na 60 hanggang 74. Hangga’t nakarehistro ka sa isang GP at ang iyong doktor ay may address ng iyong bahay, dapat mong awtomatikong ipadala ang home test kit sa pamamagitan ng post .

Ang mga taong may edad na 75 at mas matanda ay maaari pa ring mai-screen para sa kanser sa bituka. Maaari silang humiling ng FOB screening kit sa pamamagitan ng pagtawag sa freephone helpline sa 0800 707 60 60.

Kailan mo inaalok ang pagsusulit?

Isinasagawa mo ang FOB test sa privacy ng iyong sariling tahanan. Ang screening kit ay nagbibigay ng isang simpleng paraan para sa iyo upang mangolekta ng mga maliliit na sample ng poo, na iyong pinutol sa isang espesyal na card. Ipinadala mo ang card na ito sa isang hygienically sealed freepost sobre sa laboratoryo ng screening para sa pagsubok. May mga detalyadong tagubilin sa bawat kit – basahin ang mga tagubilin sa kit dito (PDF, 374kb). Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung paano gamitin ang home test kit, maaari kang tumawag sa helpline sa 0800 707 60 60.

Maaaring isipin mo na ang paggawa ng pagsubok ay medyo nakakahiya o hindi kanais-nais, ngunit ilang minuto lamang ito at isang maayos na paraan ng pag-detect ng maagang kanser sa bituka.

Ang FOB test ay hindi nag-diagnose ng kanser sa bituka, ngunit sasabihin sa iyo ng mga resulta kung kailangan mo ng pagsusuri sa iyong bituka (isang colonoscopy).

Dapat kang makatanggap ng isang resulta ng sulat mula sa laboratoryo sa loob ng dalawang linggo ng pagpapadala sa iyong sample. May tatlong uri ng mga resulta na maaari mong matanggap.

Ang isang normal na resulta ay nangangahulugan na ang dugo ay hindi natagpuan sa iyong sample ng pagsubok. Karamihan sa mga tao (tungkol sa 98 sa 100) ay makakatanggap ng isang normal na resulta. Ang isang maliit na bilang ng mga taong ito ay paulit-ulit na ang pagsubok dahil mayroon silang isang hindi malinaw na resulta dati.

Ang isang normal na resulta ay hindi ginagarantiyahan na wala ka o hindi magkakaroon ng kanser sa bituka sa hinaharap, kaya ang pagiging kamalayan ng mga sintomas ng kanser sa bituka ay mahalaga pa rin.

Ang isang hindi malinaw na resulta ay nangangahulugang nagkaroon ng bahagyang mungkahi ng dugo sa iyong sample ng FOB test.

Ano ang kasangkot nito?

Ang pagtanggap ng di-malinaw na resulta ay hindi nangangahulugan na ikaw ay may kanser, na kailangan mong ulitin ang FOB test.

FOB test results

Ano ang nangyayari sa panahon ng colonoscopy?

Kung nakatanggap ka ng hindi malinaw na resulta, hihilingin sa iyo na makumpleto ang FOB test hanggang dalawang beses pa. Ito ay kinakailangan dahil ang mga polyp at mga kanser ay hindi dumudugo sa lahat ng oras.

Humigit-kumulang sa 4 sa 100 katao ang tatanggap ng hindi malinaw na resulta. Karamihan sa mga tao na ulitin ang pagsubok ay makakatanggap ng normal na resulta.

Ang isang abnormal na resulta ay nagpapakita na ang dugo ay maaaring natagpuan sa iyong sample ng FOB test – hindi ito diagnosis ng kanser, ngunit ito ay nangangahulugan na ikaw ay inaalok ng isang colonoscopy. Ang abnormal na resulta ay maaaring sanhi ng pagdurugo mula sa mga polyp sa bituka, sa halip na isang kanser sa bituka. Maaaring dulot din ito ng iba pang mga kondisyon, tulad ng mga tambak (almuranas).

Humigit-kumulang sa 2 sa 100 katao ang gumagawa ng pagsubok ay magkakaroon ng abnormal na resulta. Minsan, ang isang tao ay magkakaroon ng abnormal na resulta pagkatapos ng kanilang nakaraang resulta ay hindi maliwanag.

Kung natanggap mo ang isang abnormal na resulta, ikaw ay ihahandog ng isang appointment sa isang propesyonal na screening practitioner sa isang lokal na screening center, upang talakayin ang pagkakaroon ng mas detalyadong pagsusuri sa iyong bituka (colonoscopy), upang makita kung may problema o hindi Maaaring mangailangan ng paggamot.

Ang isang colonoscopy ay gumagamit ng mas matagal na tubo, na maaaring maghanap pa ng mga polyp sa itaas ng bituka.

Kung ang mga polyp ay natagpuan, ang karamihan ay maaaring alisin nang walang kahirap-hirap, gamit ang isang wire loop na dumaan sa tube ng colonoscope.

Ang mga sample na ito ng tisyu ay susuriin para sa anumang mga abnormal na selula na maaaring kanser.

Kung gusto mong mag-opt out …

Ang colonoscopy ay ang pinaka-epektibong paraan upang masuri ang kanser sa bituka. Para sa karamihan ng mga tao, ang pagkakaroon ng isang colonoscopy ay isang tapat na pamamaraan.

Mga Madalas Itanong (Mga Madalas Itanong)

Gayunpaman, tulad ng karamihan sa mga medikal na pamamaraan, mayroong posibilidad ng mga komplikasyon. Ang mga ito ay maaaring magsama ng mabibigat na pagdurugo (mga 1 sa 250 pagkakataon) na nangangailangan ng karagdagang imbestigasyon o medikal na payo. Ang colonoscope ay maaaring maging sanhi ng butas (pagbubutas) sa pader ng bituka (mga 1 sa 1,000 na pagkakataon). Sa sobrang bihirang mga kaso, ang colonoscopy ay maaaring magresulta sa kamatayan. Ang kasalukuyang ebidensiya ay nagpapahiwatig na ito ay maaaring mangyari lamang sa halos 1 sa 10,000 kaso.

Tandaan: karamihan sa mga tao na kumpletuhin ang FOB test ay hindi kailangan ng colonoscopy.

Kung hindi mo nais na imbitahan para sa screening ng magbunot ng bituka sa hinaharap, tawagan ang helpline ng programa sa 0800 707 6060 at gabayan ka ng kawani sa pamamagitan ng proseso ng pag-opt-out. Kung babaguhin mo ang iyong isip sa ibang araw, maaari mo lamang tanungin ang iyong doktor na ibalik ka sa listahan.

Basahin ang ilang mga FAQ sa test FOB.

09/01 /

09/01 /