Pagpapakamatay

Ang pagpapakamatay ay gawa ng sinasadyang pagtatapos ng iyong buhay.

Kung binabasa mo ito dahil mayroon ka, o nagkaroon, ng mga kaisipan tungkol sa pagkuha ng iyong sariling buhay, mahalagang humingi ka ng tulong para sa isang tao. Marahil mahirap para sa iyo na makita sa oras na ito, ngunit hindi ka nag-iisa at hindi higit sa tulong.

Maraming mga tao na may mga saloobin ng paniwala sabihin na sila ay nalulula sa pamamagitan ng mga negatibong damdamin na sa palagay nila wala silang iba pang pagpipilian. Gayunpaman, na may suporta at paggamot na kanilang pinayagan ang mga negatibong damdamin.

Kung ikaw ay pakiramdam ng pagpapakamatay, may mga taong maaari kang makipag-usap sa kung sino ang nais upang makatulong

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagkuha ng tulong kung nakadama ka ng pagpapakamatay.

Kung nag-aalala ka na ang isang taong kilala mo ay maaaring isaalang-alang ang pagpapakamatay, subukang hikayatin sila na pag-usapan kung ano ang nararamdaman nila. Ang pakikinig ay ang pinakamahusay na paraan upang matulungan. Subukan upang maiwasan ang pagbibigay ng mga solusyon at subukang huwag humatol.

Humihingi ng tulong

Kung dati silang na-diagnosed na may kondisyon sa kalusugang pangkaisipan, tulad ng depression, maaari kang makipag-usap sa isang miyembro ng kanilang pangkat ng pangangalaga para sa tulong at payo.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga senyales ng babala sa pagpapakamatay at kung paano mo matutulungan ang isang tao na may mga paniniwala sa paninisi.

Walang isang dahilan kung bakit maaaring subukan ng isang tao na gumawa ng kanilang sariling buhay, ngunit may ilang mga bagay na maaaring dagdagan ang panganib.

Ang isang tao ay maaaring mas malamang na magkaroon ng mga saloobin ng paniwala kung mayroon silang kalagayan sa kalusugang pangkaisipan, tulad ng depression, bipolar disorder o schizophrenia. Ang pag-abuso sa alak o droga at pagkakaroon ng mahihirap na seguridad sa trabaho ay maaari ring gumawa ng isang tao na mas mahina.

Hindi laging posible upang maiwasan ang mga paniniwala sa paniwala, ngunit ang pagpapanatiling malusog sa iyong isipan sa regular na ehersisyo, malusog na pagkain at pagpapanatili ng mga pakikipagkaibigan ay makakatulong sa iyo na mas mahusay na makayanan ang mga nakababahalang mga sitwasyon.

Magbasa pa tungkol sa mga sanhi ng pagpapakamatay at pagpigil sa pagpapakamatay.

Ang nag-aalala sa ibang tao ay paniwala

Maraming mga tao na nakakasakit sa sarili ay hindi nais na pumatay sa kanilang sarili. Ang pagpatay sa sarili ay maaaring isang uri ng “diskarte sa kaligtasan”, na nagbibigay ng isang tao na may paraan ng pagkaya sa napakaraming emosyon.

Gayunpaman, ang pinsala sa sarili ay kadalasang isang palatandaan na ang isang tao ay nangangailangan ng agarang tulong at suporta.

Basahin ang tungkol sa pinsala sa sarili para sa higit pang impormasyon at payo.

Bakit kumukuha ng sariling buhay ang ilang tao?

Kapahamakan sa sarili

Pakiramdam ng stress, pagkabalisa o nalulumbay? Mga Pagpipilian Moodzone ay makakatulong sa iyo sa iyong paraan sa pakiramdam ng mas mahusay

Impormasyon at tunay na mga kuwento tungkol sa pagkaya sa iba’t ibang uri ng pangungulila