Pagkahinga ng Pebrero – Mga Sintomas

Ang pangunahing sintomas ng isang febrile seizure ay angkop na nangyayari habang ang isang bata ay may lagnat.

Kadalasang nagaganap ang fatal seizure sa unang araw ng lagnat, na tinukoy bilang isang mataas na temperatura ng 38C (100.4F) o sa itaas.

Gayunpaman, mukhang walang koneksyon sa pagitan ng lawak ng lagnat ng iyong anak at simula ng isang pag-agaw. Maaaring mangyari ang mga seiz kahit na ang iyong anak ay may mahinang lagnat.

Paghahanap ng medikal na payo

Maaaring mangyari ang simpleng febrile seizures kapag mayroong mabilis na pagtaas sa temperatura at maaari mo lamang mapagtanto ang iyong anak ay may sakit kapag mayroon silang magkasya. Bilang kahalili, maaari itong maganap habang ang temperatura ng iyong anak ay bumaba mula sa mataas na antas.

Sa panahon ng simpleng febrile seizures

Ang komplikadong febrile seizures ay may posibilidad na tumagal ng mas mahaba kaysa sa 15 minuto, at ang mga sintomas ay maaaring makaapekto lamang sa isang lugar ng katawan ng iyong anak. Ang pag-agaw ay paminsan-minsan ay bumalik sa loob ng 24 na oras o sa panahon kung saan ang iyong anak ay may sakit.

Dapat mong dalhin ang iyong anak sa ospital o i-dial ang 999 para sa isang ambulansya kung

Kung ang iyong anak ay dati ay nagkaroon ng febrile seizures, inirerekomenda mong tawagan ang iyong doktor o tumawag sa 111 para sa payo.

Dapat mo ring tawagan ang iyong doktor o 111 kung ang iyong anak ay nagpapakita ng mga palatandaan at sintomas ng pag-aalis ng tubig (isang kakulangan ng likido sa katawan). Kabilang dito

Paano mag-aasikaso ng isang may sakit na bata, kabilang ang pagharap sa mga maliliit na aksidente at pagkuha ng tulong