Pagkagulo – Mga Sintomas

Ang mga sintomas ng pag-aalsa ay maaaring maging banayad sa matinding, at sa ilang mga kaso ay maaaring kinakailangan ang emerhensiyang paggamot.

Ang mga pinaka-karaniwang sintomas ng pag-aalsa ay

Ang mga problema sa memorya ay maaaring mangahulugan

Mas karaniwang mga sintomas

Ang parehong uri ng memory loss ay kadalasang bumubuti sa loob ng ilang oras.

Kasama sa mga hindi karaniwang mga sintomas

Kailan humingi ng medikal na payo

Bilang pag-iingat, inirerekomenda na bisitahin mo ang iyong pinakamalapit na aksidente at kagipitan (A & E) na departamento kung ikaw o ang isang tao sa iyong pangangalaga ay may pinsala sa ulo na nagreresulta sa pagkagulo at pagkatapos ay bumuo ng anuman sa mga sumusunod na palatandaan at sintomas

Ang sinumang kumukuha ng warfarin ay dapat humingi ng medikal na tulong pagkatapos ng pinsala sa ulo, kahit na sa palagay nila.

Ang sinuman na lasing o mataas sa recreational drugs ay dapat ding pumunta sa A & E kung mayroon silang pinsala sa ulo. Madalas madali para sa iba sa kanilang paligid na makaligtaan ang mga palatandaan ng mas matinding pinsala sa ulo.

Ang ilang mga bagay ay nagiging mas mahina sa mga epekto ng pinsala sa ulo, tulad ng

Dapat ka nang tumawag ng 999 para sa isang ambulansiya kaagad kung ang tao

Kapag humingi ng emerhensiyang medikal na paggamot

Paano maiwasan ang mga aksidente at kung ano ang gagawin kung ang iyong anak ay may isa