Pagbaba ng timbang sa pagtitistis – Sino ang maaaring magkaroon nito?

Ang inireresetang pagbaba ng timbang ay inirerekomenda lamang para sa mga taong may BMI na 40 o higit pa, o isang BMI ng 35-40 at isang malubhang kalagayan sa kalusugan na maaaring mapabuti kung mawalan ka ng timbang, tulad ng type 2 diabetes o mataas na dugo Presyon.

Ang National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ay inirerekomenda din na ang pagbaba ng timbang sa operasyon ay dapat lamang na ihandog sa kung ang lahat ng mga sumusunod na kundisyon ay nalalapat

Basahin ang buong gabay sa NICE sa pagkakakilanlan, pagtatasa at pangangasiwa ng sobra sa timbang at labis na katabaan sa mga bata, kabataan at matatanda.

Type 2 diabetes

Maaaring may bahagyang iba’t ibang pamantayan sa iyong lokal na klinikal na grupo ng komisyon (CCG), na maaaring makaapekto sa iyong pag-access sa operasyon.

Ang mga taong na-diagnosed na may type 2 na diyabetis ay maaaring isaalang-alang para sa isang pagtatasa para sa pagbaba ng timbang pagtitistis kung mayroon silang isang BMI na 30-34.9.

Kapag ang pagbaba ng timbang ay hindi angkop

Maaaring isaalang-alang lamang ito hangga’t sila ay tumatanggap o makakatanggap ng masinsinang pamamahala mula sa isang multidisciplinary na pangkat ng mga espesyalista na pinangunahan ng isang clinician.

Ang operasyon ng pagbaba ng timbang ay maaaring hindi inirerekomenda kung mayroon kang malubhang sakit na hindi mapapabuti pagkatapos ng operasyon, tulad ng

Ang paggamot sa pagbaba ng timbang ay malamang na hindi inirerekomenda kung ang isang kalagayan sa kalusugang pangkaisipan o iba pang saligan na salik ay nangangahulugang hindi ka maaaring magkasala sa mga pangmatagalang pagbabago at mga pagbabago sa pamumuhay.

Kasama sa mga halimbawa

Ang paggamot sa pagbaba ng timbang ay ituturing lamang na gamutin ang napakataba mga bata sa mga natatanging pagkakataon, at kung ang bata ay nasa pisikal na gulang (sa edad na 13 para sa mga batang babae at 15 para sa mga lalaki).

Karamihan sa mga eksperto sa labis na katabaan ay inirerekumenda lamang ang operasyon bilang isang huling paggamot sa paggamot para sa mga bata na malubha na napakataba (isang BMI ng 50 sa itaas), o kung sino ang morbidly obese (isang BMI ng 40 o sa itaas) at mayroon ding malubhang kalagayan sa kalusugan na Mapabuti kung nawala ang timbang.

Basahin ang mga alituntunin ng NICE sa pamamahala ng sobrang timbang at labis na katabaan sa mga bata at kabataan.

Mga bata

Gumagana ba ang mga slimming tablet? Mahal ba ang malusog na pagkain? Ang katotohanan sa likod ng 10 karaniwang mga alamat tungkol sa pagbaba ng timbang