Oesophageal cancer – Sintomas

Kapag ang oesophageal kanser unang bubuo ito bihira nagiging sanhi ng anumang mga sintomas bilang ang tumor ay napakaliit. Ito ay lamang kapag ang kanser ay nagsisimula upang maging mas malaki at mas advanced na sintomas simulan upang bumuo.

Ang paglutas ng hirap (dysphagia) ay ang pinaka-karaniwang sintomas ng oesophageal na kanser.

Habang pinipigilan ng tumor ang iyong lalamunan ito ay nagiging mas mahirap para sa pagpasa ng pagkain. Maaaring may sakit o nasusunog na pandamdam kapag lumulunok ka (odynophagia), o maaari itong pakiramdam na parang natitigil ang pagkain.

Nahihirapang lumulunok

Maaari mong mahanap na kailangan mong ngumunguya ang iyong pagkain nang mas lubusan, o maaari ka lamang kumain ng malambot na pagkain. Kung ang tumor ay patuloy na lumalaki kahit ang mga likido ay maaaring mahirap lunukin.

Kabilang sa iba pang mga sintomas ng oesophageal na kanser

Iba pang mga sintomas

Dapat kang makipag-ugnay sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng anumang mga problema sa paglunok, o anumang iba pang mga hindi pangkaraniwang o paulit-ulit na mga sintomas.

Ang iyong mga sintomas ay malamang na hindi nauugnay sa oesophageal na kanser ngunit ito ay mahalaga upang makakuha ng mga ito naka-check out.

Gusto mong malaman pa?

Kailan humingi ng medikal na payo