Non-gonococcal urethritis – Paggamot

Ang non-gonococcal urethritis (NGU) ay karaniwang itinuturing na may maikling kurso ng antibiotics upang patayin ang bakterya na sanhi ng impeksiyon.

Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa genitourinary medicine (GUM) klinika o sekswal na klinikang pangkalusugan ay magsasaayos ng iyong paggamot.

Kung ang iyong urethritis ay sanhi ng gonorrhea, ito ay maaaring magamot nang iba.

Antibiotics

Maaaring magsimula ang paggamot sa antibiotics bago mo matanggap ang iyong mga resulta ng pagsusuri (basahin ang tungkol sa pag-diagnose NGU para sa impormasyon tungkol sa mga pagsusulit na ito).

Kung ang iyong mga resulta sa pagsusuri ay hindi nakilala ang isang impeksiyon, o ang iyong NGU ay may kaugnayan sa pamamaga na dulot ng isang bagay, cream o sabon, madalas na ginagamit ang antibiotics.

NGU at mga impeksiyon na nakukuha sa sekswal (STI)

Karamihan sa mga tao na may NGU ay inireseta antibyotiko tablets o capsules. Ito ay maaaring

Karaniwang hindi mo kailangang bumalik sa klinika hangga’t mayroon ka

Maaaring magdadala ito ng dalawa o tatlong linggo para ganap na mawala ang iyong mga sintomas.

Hindi ka dapat magkaroon ng sex, kabilang ang vaginal, anal at oral sex, hanggang

Ang mga antibiotics ay maaaring maging sanhi ng ilang mga side effect, tulad ng

Magbasa pa tungkol sa mga gamot para sa NGU.

Ang antibiotics na ginagamit sa paggamot ng NGU ay maaaring makipag-ugnayan sa pinagsamang contraceptive pill at sa contraceptive patch. Kung gagamitin mo ang mga pamamaraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, maaaring ipaalam sa iyo ng iyong doktor o nars ang tungkol sa kung aling mga karagdagang pagpipigil sa pagbubuntis ay angkop.

Pagkabigo ng paggamot

Bagaman hindi lahat ng mga kaso ng NGU ay sanhi ng impeksiyon na nakukuha sa sekswal (STI), posible na ipasa ang NGU sa panahon ng sex. Samakatuwid, dapat mong tratuhin ang lahat ng mga kaso ng NGU bilang isang STI at tiyakin na ang lahat ng kamakailang kasosyo ay ginagamot.

Ikaw ay hindi dapat magkaroon ng anumang uri ng sex hanggang sa tiyak na na-clear na ang kalagayan.

Ang NGU ay hindi may posibilidad na maging sanhi ng anumang kapansin-pansin na sintomas sa mga kababaihan, ngunit maaari pa ring makaapekto sa pangmatagalang kalusugan ng isang babae. Ang bakterya na nauugnay sa NGU ay maaaring mag-trigger ng pag-unlad ng pelvic inflammatory disease (PID), na mas serous.

Samakatuwid, dapat mong sabihin sa iyong kasalukuyang kasosyo at anumang kamakailang mga kasosyo sa sekswal kung diagnosed mo sa NGU. Kailangan din nilang masuri at gamutin para sa kondisyon.

Mahalaga na ang iyong kasalukuyang sekswal na kasosyo ay nasubok at ginagamot. Ang anumang mga kasosyo sa sekswal na mayroon ka mula sa pagiging nakalantad sa STI ay kailangan ding ipaalam, upang maaari silang masuri at gamutin.

Iminumungkahi na ipaalam mo sa sinumang tao na nakipagtalik ka sa huling tatlong buwan, ngunit maaaring mag-iba ang takdang panahon. Maaaring ipaalam sa iyo ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa GUM clinic.

Ang ilang mga tao ay maaaring makaramdam ng galit, sira o mapahiya tungkol sa pag-usapan ang mga STI sa kanilang kasalukuyang kapareha o dating kasosyo. Gayunpaman, huwag matakot na talakayin ang iyong mga alalahanin sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa GUM o klinika sa sekswal na kalusugan. Maaari silang payuhan ka tungkol sa kung sino ang makikipag-ugnay at ang pinakamahusay na paraan upang makipag-ugnay sa kanila.

Sa iyong pahintulot, ang klinika ay maaaring maghanda para sa isang “contact slip” na ibibigay sa iyong dating kasosyo o kasosyo. Ang slip ay nagpapaliwanag na maaaring sila ay nailantad sa isang STI at nagpapayo sa kanila na magkaroon ng isang check-up. Ang slip ay wala ang iyong pangalan dito, at ang iyong mga detalye ay mananatiling lubos na kumpidensyal.

Walang sinuman ang makapagpipilit sa iyo na sabihin sa anuman sa iyong mga kasosyo tungkol sa iyong STI, ngunit malakas na inirerekomenda na gawin mo. Kaliwang untested at untreated, STIs tulad ng chlamydia ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan ng isang tao, lalo na para sa mga kababaihan.

Kabilang sa mga komplikasyon ng untreated chlamydia

Kung ang mga sintomas ng non-gonococcal urethritis (NGU) ay hindi nakakakuha ng mas mahusay na dalawang linggo pagkatapos mong simulan ang pagkuha ng mga antibiotics, dapat kang bumalik sa klinika ng genitourinary medicine (GUM) o klinika sa sekswal na kalusugan.

Tatanungin ka kung tama ang gamot mo at kung ang sinumang may NGU na hindi ginagamot ay maaaring makapasa sa impeksyon sa iyo.

Maaaring kailangan mo ng karagdagang mga pagsusuri upang kumpirmahin ang iyong diagnosis at suriin ang anumang mga impeksiyon na nakukuha sa sekswalidad (STI). Magbasa nang higit pa tungkol sa pag-diagnose ng NGU.

Sa ilang mga kaso maaari kang mabigyan ng bagong reseta para sa ilang iba’t ibang antibiotics upang gamutin ang NGU.

02/09 /

02/09 /

Ang Chlamydia ay isa sa mga pinaka-karaniwang impeksiyon na nakukuha sa sekswal na sex. Alamin kung sino ang pinaka-peligro, kung saan makakakuha ng nasubok, at kung paano ito ginagamot