Mga Pagsukat – Mga Sintomas

Ang mga sugat ay nagsisimula sa malamig-tulad ng mga sintomas na nabubuo nang mga 10 araw pagkatapos na maging impeksyon. Sinundan ito ng ilang araw pagkatapos ng tigdas.

Ang mga unang sintomas ng tigdas ay maaaring isama

Ang mga spot ay karaniwang tumatagal ng ilang araw.

Mga paunang sintomas

Madalas mong maramdaman ang sakit sa unang araw o ikalawang araw pagkatapos na magkaroon ng pantal.

Ang pantal

Mga lugar sa bibig

Maaari mong gamitin ang slideshow ng mga kalagayan sa pagkabata upang ihambing ang mga tigdas na may ilang mga katulad na rashes sa pagkabata.

Makipag-ugnayan sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung pinaghihinalaan mo na ikaw o ang iyong anak ay may tigdas, kahit na hindi ka sigurado.

Pinakamainam na mag-telepono bago ang iyong pagbisita, dahil maaaring kailanganin ng iyong operasyon sa doktor na gumawa ng mga pagsasaayos upang mabawasan ang panganib na maipakalat ang impeksiyon sa iba.

Dapat mo ring makita ang iyong doktor kung ikaw ay malapit na makipag-ugnayan sa isang taong may tigdas at hindi ka pa ganap na nabakunahan o wala pa ang impeksiyon bago – kahit na wala ka pang anumang sintomas.

Ang tigdas ng tigdas

Kailan humingi ng medikal na payo

Ang pagbabakuna ng MMR ay ang tanging pag-iwas. Alamin kung paano protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya