Mga klinikal na pagsubok at medikal na pananaliksik – Pagkuha ng kasangkot

Ang pananaliksik ay hindi lamang para sa mga mananaliksik. Ang mga pasyente at ang publiko ay maaaring kasangkot din. Ang bagong pananaliksik ay hindi maaaring humantong sa maaasahang mga natuklasan maliban kung ang karapatan na mga pasyente ay sumang-ayon na makilahok.

Ang mga klinikal na pagsubok ay isang uri ng pananaliksik sa kalusugan na naghahambing sa isang paggamot sa iba.

Kung makilahok ka sa isang klinikal na pagsubok, maaari kang maging isa sa mga unang tao upang makinabang mula sa isang bagong paggamot. Gayunpaman, ito ay maaaring maging mas mahusay, o mas masahol pa, kaysa sa karaniwang paggagamot.

Mga klinikal na pagsubok

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagsali sa isang pagsubok.

Ang publiko ay maaari ring makibahagi sa iba pang mga uri ng pananaliksik sa kalusugan. Para sa ilang mga uri ng pananaliksik, ang mga tao ay tatanungin kung ang mga mananaliksik ay maaaring gumamit ng personal na impormasyon, nang tiwala, mula sa kanilang mga rekord sa kalusugan.

Iba pang pananaliksik sa kalusugan

Para sa iba pang mga uri ng pananaliksik, hindi kinakailangan para malaman ng mga mananaliksik kung sino ang mga kalahok, at ginagamit nila ang data mula sa impormasyon ng pasyente na hindi nakilala.

Ang isang organisasyon na tinatawag na INVOLVE ay nagpapahiwatig ng mga paraan na maaaring mag-ambag ang mga tao sa pagsasaliksik nang walang bahagi sa isang pagsubok. Kapag ang publiko ay kasangkot sa paraan ng pagsasaliksik ay kinomisyon at pinamamahalaan, mas malamang na makagawa ng mga resulta na maaaring mapabuti ang pangangalaga sa kalusugan at pag-aalaga sa lipunan.

Ang James Lind Alliance ay isang organisasyon na naglalayong kilalanin at unahin ang mga hindi nasagot na katanungan na ang mga pasyente at mga klinika ay sumang-ayon ay pinakamahalaga.

Tinutulungan nito na matiyak na ang mga nagpopondo sa pananaliksik sa kalusugan ay alam kung ano ang mahalaga sa mga pasyente at mga klinika.

Ang James Lind Alliance