Mga blocker ng Beta – Mga Pagsasaalang-alang

Bago ang pagkuha ng beta-blockers, tiyakin na alam ng iyong doktor ang anumang iba pang mga kondisyon na mayroon ka, dahil maaaring hindi sila angkop na gamitin.

Karaniwan mong dapat iwasan ang pagkuha ng mga beta blocker kung mayroon ka

Tiyaking alam ng iyong doktor kung mayroon kang isang kasaysayan ng allergic reaction sa anumang gamot.

Kapag upang maiwasan ang mga ito

Ang mga blocker ng beta ay dapat gamitin nang may pag-iingat kung mayroon ka

Ang ilang beta-blockers ay maaaring angkop para gamitin sa ilang mga yugto ng pagbubuntis at sa pagpapasuso.

Gamit ang mga ito sa pag-iingat

Ang iyong doktor ay maaaring ipaalam sa iyo kung aling gamot ang gagamitin kung ikaw ay buntis o nagpapasuso.

Hindi mo dapat itigil ang pagkuha ng beta-blocker nang hindi muna kumonsulta sa isang doktor na may kamalayan sa iyong mga kondisyong medikal. Ang biglaang paghinto ng gamot ay maaaring maging sanhi ng iyong kondisyon na lumala.

Ang iyong lokal na parmasya ay higit pa sa isang tindahan para sa mga gamot – maaari itong i-save ang isang paglalakbay sa GP

Pagbubuntis at pagpapasuso

Pagpapatigil ng beta-blockers