Mga anticoagulant na gamot – Mga epekto

Ang posibleng side effects ng anticoagulants ay labis na dumudugo (pagdurugo), dahil ang mga gamot na ito ay nagdaragdag ng oras na kinakailangan para sa mga clots ng dugo upang bumuo.

Ang ilang mga tao ay nakararanas din ng iba pang mga epekto.

Maaaring isama ang mga palatandaan ng labis na dumudugo

Labis na dumudugo

Kung napapansin mo ang anumang malubhang o paulit-ulit na pagdurugo, humingi agad ng medikal na atensiyon. Makipag-ugnay sa iyong doktor o pumunta sa iyong pinakamalapit na aksidente at emergency (A & E) department.

Dapat ka ring humingi ng agarang medikal na atensyon kung ikaw

Iba pang mga epekto

Kung ikaw ay kumukuha ng warfarin, magkakaroon ka ng mga regular na pagsusuri ng dugo upang suriin kung ikaw ay nasa mataas na panganib na labis na dumudugo sa pamamagitan ng pagsukat kung gaano kabilis ang iyong mga clots ng dugo. Kung ang iyong dugo ay sobrang dahan-dahan, ang iyong dosis ay maaaring tumaas.

Ang iba pang mga side effect ng anticoagulants ay nag-iiba depende sa kung aling gamot na iyong inaalis.

Para sa isang buong listahan ng mga potensyal na epekto para sa iyong gamot, lagyan ng check ang leaflet na kasama nito.

Kasama ang posibleng iba pang mga side effect

Magsalita sa iyong doktor o antikoagulant klinika kung mayroon kang anumang mga persistent mahirap na epekto. Makipag-ugnay kaagad sa kanila kung nagkakaroon ka ng jaundice.

Ang Yellow Card Scheme ay nagbibigay-daan sa iyo upang iulat ang mga pinaghihinalaang epekto mula sa anumang uri ng gamot na kinukuha mo.

Ito ay pinapatakbo ng isang tagapangasiwa ng kaligtasan ng gamot na tinatawag na Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Pag-uulat ng mga epekto

Alamin kung ano ang ginagawa ng MHRA upang matiyak na gumagana ang mga gamot at mga aparatong medikal at ligtas