Meningitis – Mga sanhi

Ang meningitis ay kadalasang sanhi ng isang impeksiyong viral o bacterial.

Ang Viral meningitis ay ang pinaka-karaniwang at hindi bababa sa seryosong uri. Bacterial meningitis ay bihira ngunit maaaring maging napaka-seryoso kung hindi ginagamot.

Maraming iba’t ibang mga virus at bakterya ang maaaring maging sanhi ng meningitis, kabilang

Ang isang bilang ng mga pagbabakuna sa meningitis ay nagbibigay ng proteksyon laban sa marami sa mga impeksiyon na maaaring maging sanhi ng meningitis.

Ang mga virus at bakterya na nagiging sanhi ng meningitis ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng

Ang impeksiyon ay kadalasang kumakalat sa pamamagitan ng mga taong nagdadala ng mga virus o bakterya sa kanilang ilong o lalamunan, ngunit hindi masakit ang kanilang sarili.

Ang impeksiyon ay maaari ring kumalat sa pamamagitan ng isang tao na may meningitis, bagaman ito ay hindi karaniwan.

Posible na makakuha ng meningitis nang higit sa isang beses.

Ang sinumang maaaring makakuha ng meningitis, ngunit mas karaniwan ito

Maaari mong bawasan ang panganib ng pagkuha ng meningitis sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng iyong mga pagbabakuna ay napapanahon.

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagbabakuna ng meningitis.

Ang isang bakuna sa bagong B na tinatawag na Bexsero ay magagamit para sa mga sanggol na may edad na 8 linggo, 16 linggo at isang taong gulang