Meningitis – Mga Komplikasyon

Karamihan sa mga tao ay kumpleto na ang paggaling mula sa meningitis, ngunit maaari itong magdulot ng malubhang, pangmatagalang problema at maaaring maging panganib sa buhay.

Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na makakuha ng medikal na tulong sa lalong madaling panahon kung sa palagay mo ikaw o ang iyong anak ay may mga sintomas ng meningitis, at bakit ang pagbakuna ng meningitis ay ibinibigay sa ilang mga grupo.

Ito ay tinatayang hanggang sa isang tao sa bawat dalawa o tatlong taong nalalabi ang bakterya na meningitis ay naiwan sa isa o higit pang mga permanenteng problema.

Ang mga komplikasyon ay mas ginagastos pagkatapos ng viral meningitis.

Ang ilan sa mga pinaka-karaniwang komplikasyon na nauugnay sa meningitis ay

Pangkalahatang, tinatayang hanggang 1 sa bawat 10 kaso ng bacterial meningitis ay nakamamatay.

Maaaring kailanganin ang karagdagang paggamot at pangmatagalang suporta kung ikaw o ang iyong anak ay nakakaranas ng mga komplikasyon ng meningitis.

Halimbawa

Maaari mo rin itong kapaki-pakinabang upang makipag-ugnay sa mga organisasyon tulad ng Meningitis Research Foundation o Meningitis Now para sa suporta at payo tungkol sa buhay pagkatapos ng meningitis.

Ang gabay ng Meningitis Research Foundation sa pagbawi mula sa pagkabata ng bacterial meningitis at septicaemia (PDF, 6.73Mb) ay may higit na impormasyon tungkol sa meningitis pagkatapos ng mga epekto at pangangalaga sa likod.

Alamin kung paano makatutulong sa iyo ang pagpapayo, isang uri ng pakikipag-usap, at kung paano makahanap ng tagapayo