Klinikal na depresyon – Diagnosis

Ang MainGP ay hindi na gagamitin bilang iyong pangunahing GP

Pakipili ang iyong doktor

Paumanhin, nagkaroon ng problema sa pagbawi ng iyong mga resulta. Subukang muli mamaya.

Tingnan ang iyong doktor kung sa palagay mo ay nalulumbay ka

Walang nahanap na mga GP para sa iyong lokasyon

Paumanhin, nagkaroon ng problema sa pagkuha ng mga detalye ng iyong doktor. Subukang muli mamaya.

Ang pangunahing paraan kung saan sasabihin ng iyong doktor kung mayroon kang depresyon ay sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo ng maraming mga katanungan tungkol sa iyong pangkalahatang kalusugan at kung paano ang pakiramdam mo ay nakakaapekto sa iyo sa pag-iisip at pisikal.

Subukan na maging bukas hangga’t maaari ka sa doktor. Ang paglalarawan sa iyong mga sintomas at kung paano sila nakakaapekto sa iyo ay talagang makakatulong sa iyong doktor na maunawaan kung mayroon kang depresyon at kung gaano kalubha ito.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga sintomas ng depression.

Ang anumang talakayan na mayroon ka sa iyong doktor ay magiging kumpidensyal. Ang iyong doktor ay lilisan lamang ang panuntunang ito kung mayroong isang malaking panganib ng pinsala sa alinman sa iyong sarili o sa iba, at kung ang pagpapaalam sa isang kapamilya o tagapag-alaga ay magbabawas sa panganib na iyon.

Alamin ang tungkol sa paggamot na maaari mong ihandog para sa depression.

Kung ikaw ay pakiramdam mababa o pababa tungkol sa mga bagay, dalhin ang maikling pagsubok upang malaman kung ikaw ay naghihirap mula sa depression