Katawan butas – Checklist sa kaligtasan

Ilang araw bago ang iyong paglagos, bisitahin ang tindahan upang suriin ang anumang posibleng mga panganib sa kalusugan.

Tiyaking masagot mo ang “oo” sa mga sumusunod na katanungan bago magpatuloy

Para sa isang unang butas, dapat mo ring tanungin kung anong uri ng alahas ang ginagamit – ito ay dapat lamang titan. Hindi ka dapat humingi ng isang butas na gumanap gamit ang iyong sariling alahas, at hindi dapat hilingan ng piercer na dalhin ang iyong sariling alahas

Kung ang isang umbok ay tinusok lamang, ang isang pre-sterilized na pakete na naglalaman ng dalawang hikaw ay dapat gamitin, sa halip na isang maluwag na hikaw na natitira mula sa isang nakaraang piercing.

Kung nakakakuha ka ng gamot, may sakit sa puso, diyabetis o anumang iba pang medikal na kondisyon, at may pag-aalinlangan tungkol sa mga panganib ng pagtagas, makipag-usap sa iyong doktor.

Basahin ang tungkol sa mga isyu sa kalusugan ng kabataang babae, kabilang ang malusog na pagkain, mga problema sa balat at kasarian sa unang pagkakataon