Kanser sa suso (babae) – Mga sintomas

Ang unang sintomas ng kanser sa suso ang pinapansin ng karamihan sa mga kababaihan ay isang bukol o isang lugar ng makapal na tissue sa kanilang dibdib.

Ang karamihan sa dibdib bukol (90%) ay hindi kanser, ngunit ito ay laging pinakamahusay na upang ma-check ang mga ito sa pamamagitan ng iyong doktor.

Dapat mong makita ang iyong doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod

Ang kamalayan ng dibdib

Ang sakit sa suso ay hindi karaniwang sintomas ng kanser sa suso.

Gusto mong malaman pa?

Mahalagang malaman ang dibdib, kaya maaari mong kunin ang anumang mga pagbabago sa lalong madaling panahon. Alamin kung ano ang normal para sa iyo. Halimbawa, ang iyong mga suso ay maaaring tumingin o naiiba sa iba’t ibang panahon ng iyong buhay. Ito ay magiging mas madali upang makita ang mga potensyal na problema.

Gusto mong malaman pa?

Hindi lahat ng mga pagbabago sa dibdib ay nangangahulugan ng kanser sa suso, ngunit ang ilang ginagawa. Alamin kung ano ang dapat tingnan, tulad ng mga pagbabago sa hugis