Impeksiyong MRSA – Mga sanhi

Ang MRSA ay isang uri ng bakteryang staphylococcal na bumuo ng paglaban sa isang malawak na ginagamit na antibiotics.

Ang bakterya ng staphylococcal (“staph”) ay karaniwang karaniwan. Humigit-kumulang 1 sa 3 tao ang nagdadala ng bakterya ng staph nang walang pinsala sa kanilang balat, kadalasan sa loob ng kanilang ilong at sa ibabaw ng kanilang mga armpits, singit at pigi. Ito ay kilala bilang “colonized” ng staph bacteria.

Hanggang sa 1 sa bawat 30 mga tao ay colonized ng MRSA bacteria. Tulad ng iba pang mga uri ng bakterya ng staph, karaniwan ito ay hindi nakakapinsala at hindi isang dahilan para sa pagmamalasakit sa karamihan ng mga malulusog na tao. Gayunpaman, maaari itong maging sanhi ng mga problema kung makakapasok ito sa katawan o makakaapekto ito sa isang taong may mahinang kalusugan.

Paano kumakalat ang MRSA

Ang bakterya ng MRSA ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng balat-sa-balat na pakikipag-ugnay sa isang taong may impeksyon sa MRSA o may bakterya na nabubuhay sa kanilang balat.

Ang bakterya ay maaari ring kumalat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga tuwalya, mga piraso, mga damit, dressing o iba pang mga bagay na ginamit ng isang taong nahawaan o kolonisado sa MRSA.

MRSA sa ospital

Maaaring mabuhay ang MRSA sa mahabang panahon sa mga bagay o ibabaw, tulad ng mga humahawak ng pinto, lababo, sahig at kagamitan sa paglilinis.

Ikaw ay may panganib na magkaroon ng impeksyon ng MRSA kapag nasa ospital ka. Ito ay kilala bilang impeksyon sa kalusugan na nauugnay sa MRSA.

Ito ay dahil sa mga tao sa ospital

Maaari kang maging mas mataas na panganib na magkaroon ng impeksyon ng MRSA sa ospital kung mayroon ka

Ang mga pasyente na ginagamot sa mga intensive care unit (ICU) at mga surgical ward ay sa isang partikular na mataas na panganib na magkaroon ng impeksiyon.

Kahit na ito ay mas karaniwan, posible rin na magkaroon ng impeksyon ng MRSA sa labas ng ospital. Ito ay kilala bilang impeksyon ng MRSA na nauugnay sa komunidad.

Sa pangkalahatan ito ay mas malubhang kaysa sa MRSA na may kaugnayan sa pangangalagang pangkalusugan, at sa karamihan ng mga kaso ay nakakaapekto lang sa balat o malambot na mga tisyu.

MRSA sa labas ng ospital

Ang mga sumusunod na kadahilanan ay nagdaragdag ng panganib sa pagkuha ng impeksyon ng MRSA sa labas ng ospital

Ang iyong doktor ay maaaring magsagawa ng isang pamunas upang subukan para sa MRSA kung pinaghihinalaan nila ito ang sanhi ng iyong impeksiyon.

Kung gaano kahusay ang kalinisan sa bahay ay makatutulong upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit tulad ng MRSA, E. coli at Clostridium difficile