Herpes simplex infection

Ang Herpes simplex infection ay karaniwang sanhi ng herpes simplex virus type 1 (HSV-1), na maaari ring maging sanhi ng malamig na sugat sa iyong bibig o mukha.

Ang mga sintomas ng isang herpes simplex eye infection ay maaaring kasama

Gayunman, ang ilang mga tao ay may isang aktibong herpes simplex eye infection nang walang anumang kapansin-pansing mga sintomas.

Ang Herpes simplex impeksiyon sa mata ay karaniwang karaniwan at kadalasang nakakaapekto sa mga taong nasa katanghaliang-gulang. Nakakaapekto ito sa paligid ng 1 hanggang 2 tao sa bawat 1,000 ..

Mahalagang makita ang iyong doktor sa lalong madaling panahon kung mayroon kang mga sintomas ng impeksyong mata ng herpes simplex. Ang isang untreated na impeksiyon ay maaaring permanenteng makapinsala sa iyong mga mata (tingnan ang mga komplikasyon, sa ibaba).

Ang iyong doktor ay magtatanong tungkol sa iyong mga sintomas at suriin ang iyong mga mata upang mamuno ang anumang iba pang mga kondisyon.

Kailan mo makita ang iyong doktor

Maaari silang maglagay ng hindi nakapipinsalang dilaw na pangulay sa iyong mata upang makita ang anumang hindi regular na lugar o pinsala (fluorescein staining). Maaari din nilang subukan ang iyong pananaw gamit ang isang tsart.

Kung sa palagay ng iyong doktor maaari kang magkaroon ng impeksyong mata ng herpes simplex, ipapadala ka nila sa espesyalista sa mata (ophthalmologist), na dapat makita ka nang mabilis hangga’t maaari.

Ito ay dahil ang herpes simplex impeksiyon ay mahirap na mag-diagnose nang walang espesyal na kaalaman at kagamitan. Maaari din itong permanenteng makaapekto sa iyong paningin kung hindi ginagamot nang mabilis.

Ang Herpes simplex eye infection ay mga impeksiyon sa mata na dulot ng herpes simplex virus type 1 (HSV-1), na maaari ring maging sanhi ng malamig na sugat sa iyong bibig o mukha.

Ang herpes simplex virus type 2 (HSV-2) ay karaniwang nagiging sanhi ng genital herpes at bihirang nagiging sanhi ng mga impeksyon sa mata.

Halos lahat ay nakalantad sa virus sa panahon ng pagkabata. Sa unang pagkakataon na ikaw ay nahawaan ay kilala bilang “pangunahing impeksiyon”, na hindi nagiging sanhi ng anumang mga sintomas. Ang virus ay mananatiling hindi aktibo sa root ng facial nerve.

Mga sanhi ng herpes simplex impeksyon sa mata

Ang virus ay maaaring ma-reactivate spontaneously o sa pamamagitan ng ilang mga kadahilanan ng trigger. Kabilang dito ang mga ito

Ang pagkakaroon ng isang weakened immune system ay maaari ring mag-trigger ng mga regular na malamig na sugat o herpes simplex impeksyon sa mata – halimbawa, kung mayroon kang HIV o tumatanggap ng chemotherapy.

Ang paggamot sa isang herpes simplex infection sa mata ay depende sa kung gaano kalubha ang impeksyon at kung aling bahagi ng mata ang apektado.

Karamihan sa mga tao na may banayad na herpes simplex infection ay nakakakuha ng mas mahusay sa loob ng ilang linggo, kahit na walang paggamot. Maaari kang hilingin na dumalo sa regular na check-up upang matiyak na ang impeksiyon ay lilitaw.

Paggamot ng herpes simplex infection sa mata

Ang iyong espesyalista sa mata ay maaaring magreseta ng mga patak sa mata o mata ointment na naglalaman ng alinman

Maaari kang payuhan ng iyong espesyalista sa mata upang kumuha ng mga patak o pabango ng antiviral at steroid sa parehong oras.

Mahalagang sundin ang payo na ibinigay sa iyo at maingat na isagawa ang anumang iniresetang paggamot at para sa kumpletong kurso.

Mga komplikasyon ng herpes simplex impeksiyon sa mata

Sa ilang mga kaso, ang mga antiviral tablet ay maaaring inireseta pagkatapos ng paggamot upang ihinto ang impeksiyon na bumabalik. Maaaring kailangan mong panatilihin ang pagkuha ng mga ito para sa hanggang sa isang taon pagkatapos ng impeksyon ay nawala.

Pinakamainam na huwag magsuot ng mga contact lenses hanggang makumpleto mo ang paggamot at ang mga sintomas ay ganap na nawala.

Ang mga komplikasyon ng mga herpes simplex infection ay maaaring isama

Kung nagkakaroon ka ng mga problema sa paningin, maaaring makaapekto ito sa iyong pagmamaneho. Kung mangyari ito, dapat mong kontakin ang DVLA tungkol sa iyong problema sa paningin.

Alamin kung ikaw ay may karapatan sa isang libreng pagsubok sa paningin o voucher at kung paano mag-claim ng refund kung kinakailangan

10/08 /

Alamin ang tungkol sa mga pagsusulit sa mata, pagprotekta sa iyong mga mata mula sa pinsala, kaligtasan ng lente ng contact at laser eye surgery