Heart transplant – Mga panganib

Ang isang transplant ng puso ay isang pangunahing operasyon at may panganib ng maraming komplikasyon.

Kasama sa mga panganib ng isang transplant ng puso

Ang mga komplikasyon ay ipinaliwanag sa mas malalim sa ibaba.

Pagtanggi

Pagkatapos ng isang transplant ng puso kakailanganin mong kumuha ng immunosuppressants at iba pang mga gamot, na maaaring humantong sa mga epekto tulad ng

Ang isa sa mga pinaka-karaniwang komplikasyon ng isang transplant sa puso ay pagtanggi sa puso ng donor. Ang pagtanggi ay nangyayari kapag ang immune system – ang pagtatanggol ng katawan laban sa impeksiyon – ang pagkakamali sa transplanted heart para sa isang banyagang katawan at nagsisimula sa pag-atake ito.

Impeksiyon

Madalas itong mangyari kahit na ikaw ay ginagamot ng gamot upang sugpuin ang iyong immune system (immunosuppressants)

Mayroong dalawang uri ng pagtanggi

Ang mga palatandaan na maaaring tanggihan ng iyong katawan ang iyong puso

Kung mayroon kang anumang mga sintomas, makipag-ugnay sa iyong doktor o sa iyong transplant center sa lalong madaling panahon. Ang pagtanggi ay kadalasang maaaring gamutin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iyong dosis ng gamot na pang-immunosuppressant.

Ang gamot na immunosuppressant ay magpapahina sa iyong immune system at gagawing mas mahina sa impeksiyon. Ang tatlong pinaka-karaniwang uri ng impeksyon na nakakaapekto sa mga taong may mga transplant sa puso ay

Ang CMV ay isang karaniwang virus na bahagi ng herpes family ng mga virus.

Ang impeksyon ng bakterya sa mga baga (pulmonya) ay karaniwan sa unang ilang linggo pagkatapos ng transplant.

Pag-iwas sa pangmatagalang impeksiyon

Ang mga sintomas ng pneumonia ay kinabibilangan

Pangunahing graft dysfunction

Narrowing ang mga arterya

Kung sa tingin mo ay maaaring may pneumonia, makipag-ugnay sa iyong doktor o koponan ng transplant. Kinakailangang tratuhin ang kondisyon na may antibiotics.

Upang makatulong na maiwasan ang impeksiyon, maaari ka ring bigyan ng mga antibiotics na kukuha para sa mga unang ilang linggo pagkatapos ng iyong transplant.

Magbasa pa tungkol sa pagpapagamot ng pneumonia.

Ang mga impeksyon sa fungal ay hindi karaniwan sa mga impeksyon sa bakterya, ngunit maaari din silang bumuo sa mga unang ilang linggo pagkatapos ng transplant.

Ang mga malubhang impeksyon sa fungal ay maaaring bumuo sa balat, kuko, bibig, paa at, sa mga kababaihan, ang puki.

Ang mga sintomas ng mga impeksyon sa fungal ay depende sa kung anong bahagi ng iyong katawan ang apektado, bagama’t ang mga ibinahaging sintomas ay kasama

Ang mas malalang impeksiyon ng fungal ay maaaring bumuo sa loob ng katawan (mga invasive fungal infection), tulad ng sa baga (fungal pneumonia) o stream ng dugo.

Kabilang sa mga sintomas ng isang invasive fungal infection

Dapat kang makipag-ugnay sa iyong doktor o transplant center sa lalong madaling panahon kung sa tingin mo ay maaaring magkaroon ng isang invasive fungal infection.

Maaaring tratuhin ang mga impeksiyon sa fungal gamit ang mga antipungal na gamot. Bilang pag-iingat, maaari kang bigyan ng kurso ng anti-fungal na gamot na kukuha ng ilang buwan pagkatapos ng iyong transplant.

Ang mga impeksyon ng Cytomegalovirus (CMV) ay karaniwan sa pangalawang buwan pagkatapos ng isang transplant.

Ang mga sintomas ng isang impeksiyon ng CMV ay kinabibilangan

Kung sa tingin mo ay mayroon kang isang impeksiyon ng CMV, dapat kang makipag-ugnay sa iyong doktor o sentro ng transplant sa lalong madaling panahon.

Ang mga impeksyon ng CMV ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng gamot na antiviral. Bilang pag-iingat laban sa CMV, maaaring bibigyan ka ng isang kurso ng gamot na antiviral na kukuha ng ilang buwan pagkatapos ng iyong transplant.

Magbasa pa tungkol sa pagpapagamot ng mga impeksyong cytomegalovirus.

Matapos mag-transplant ng puso-baga, malamang na kailangan mo ng immunosuppressants para sa natitirang bahagi ng iyong buhay, dahil ikaw ay mas mahina sa impeksiyon. Nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng mas maraming pag-iingat kaysa sa karamihan ng mga tao. Kabilang dito ang mga ito

Magbasa nang higit pa tungkol sa kung paano maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo.

Ang isa sa mga pinaka-seryosong komplikasyon na maaaring mangyari pagkatapos ng transplant ng puso ay ang pagkabigo ng donasyon ay hindi gumagana at hindi nagsisimulang matalo, o humihinto sa pagkatalo sa lalong madaling panahon matapos ang operasyon.

Ito ay kilala bilang pangunahing graft dysfunction. Ito ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa unang 30 araw pagkatapos ng operasyon, at nangyayari sa humigit-kumulang 1 sa 32 na kaso.

Ang dysfunction ng pangunahing graft ay maaaring mangyari sa maraming dahilan, tulad ng

Ang mga opsyon sa paggamot para sa pangunahing dysfunction ng kasarian ay kasama

Kung ang paggamot ay maaaring ipagkakaloob sa sandaling ang puso ay magsisimula na mabigo, kung gayon ang pananaw ay madalas na kanais-nais. Ang isang yunit ng espesyalista ay nag-ulat na makakapag-save sa paligid ng apat sa bawat limang buhay sa mga pasyente na bumuo ng pangunahing graft Dysfunction.

Ang makitid at katatagan ng mga maliliit at katamtamang sukat na mga daluyan ng dugo na konektado sa puso ng donor ay isang karaniwang pang-matagalang komplikasyon ng isang transplant ng puso.

Ang terminong medikal para sa komplikasyon na ito ay cardiac allograft vasculopathy (CAV).

Ang CAV ay naisip na bumuo

Ang mga kilalang panganib sa CAV ay kinabibilangan

Ang CAV ay may potensyal na seryoso dahil maaari itong paghigpitan ang supply ng dugo sa puso, na kung minsan ay maaaring mag-trigger ng atake sa puso o humantong sa isang pag-ulit ng pagpalya ng puso.

Dahil sa panganib na ito, karaniwan ay inirerekomenda na mayroon kang regular na mga coronary angiography (isang espesyal na uri ng X-ray na ginagamit upang pag-aralan ang loob ng iyong puso) upang masuri ang puso ay nakakatanggap ng sapat na dugo

Kasama sa mga pagpipilian sa paggamot para sa CAV

23/06 /

23/06 /

Ang mga pagkain na maaari mong kainin at ang mga dapat mong iwasan upang makatulong na mabawasan ang iyong kolesterol