Haemochromatosis – Mga sintomas

Ang mga sintomas ng haemochromatosis ay karaniwang nagsisimula sa mga nasa hustong gulang sa pagitan ng edad na 30-50, kahit na kung minsan ay maaaring maganap ang mga ito nang mas maaga sa buhay.

Karamihan sa mga tao na may haemochromatosis ay walang mga sintomas at matuklasan nila ang kondisyon sa panahon ng isang regular na pagsusuri sa dugo, o pagkatapos na dumalo sa screening dahil sa isang kasaysayan ng pamilya ng kondisyon.

Ang mga inisyal na sintomas ng haemochromatosis ay maaaring isama

Habang lumalaki ang kundisyon maaari itong magpalitaw ng mga karagdagang sintomas tulad ng

Anumang malubhang karamdaman – at ilang mga menor de edad – ay maaaring magpapagod sa iyo. Narito ang 10 mga kondisyon ng kalusugan na maaaring maging sanhi ng pagkapagod