Gestational diabetes – Diagnosis

Ang bawa’t buntis na may isa o higit pang mga kadahilanan sa panganib ay dapat na inalok ng isang pagsubok sa pagsusuri para sa gestational na diyabetis.

Sinasabi ng screening na kung hindi man malulusog ang mga tao na maaaring mas mataas ang panganib ng isang kondisyon, tulad ng diyabetis. Pagkatapos ay maaari kang mag-alok ng impormasyon at karagdagang mga pagsubok upang matukoy kung mayroon kang kondisyon.

Maaari kang ma-screen para sa gestational diabetes sa iyong unang antenatal appointment sa iyong midwife o GP, na nagaganap sa mga linggo ng 8-12 ng iyong pagbubuntis.

Screening

Sa oras na ito, malalaman ng iyong doktor o komadrona kung ikaw ay nasa mas mataas na peligro ng gestational diabetes. Itatanong nila ang tungkol sa anumang mga kadahilanan ng panganib para sa gestational na diyabetis, tulad ng kung mayroon kang family history of diabetes.

Kung ang alinman sa mga panganib na ito ay naaangkop sa iyo, ikaw ay ihahandog ng isang pagsubok sa dugo upang suriin ang iyong mga antas ng glucose. Maaari rin itong isama ang isang glucose tolerance test (GTT).

Ang isang GTT ay nagaganap sa mga linggo ng 24-28 ng pagbubuntis.

Ito ay nagsasangkot ng pagsubok sa dugo ng umaga, bago ka kumain ng almusal. Pagkatapos ay bibigyan ka ng inumin sa glukosa, at isa pang sample ng dugo ay kinuha dalawang oras mamaya upang makita kung paano ang iyong katawan ay pakikitungo sa glucose.

Kung nagkaroon ka ng gestational diabetes sa isang nakaraang pagbubuntis, gagamitin ang GTT sa mga linggo 16-18 ng pagbubuntis – o mas maaga, kung ipinahiwatig ng unang sample ng glucose sa dugo. Ito ay sinusundan ng isang ulitin GTT sa 28 na linggo, kung ang unang pagsubok ay normal.

Magbasa nang higit pa tungkol sa kung paano ginagamot ang gestational na diyabetis.

Kabilang ang mga pag-scan, mga pagsusuri sa screening, mga regular na tipanan at mga klase sa antenatal.