Genital warts – Prevention

Ang paggamit ng condom ay maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa virus na nagiging sanhi ng genital warts. Available din ang isang bakuna.

Ang paggamit ng condom (lalaki o babae) sa bawat oras na ikaw ay may vaginal o anal sex ay ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang pagkuha ng genital warts, bukod sa pagiging celibate (hindi pagkakaroon ng sex).

Tinutulungan din ng condom na protektahan ka mula sa iba pang mga impeksyon na nakukuha sa sekswal na sex (IMT) at pagbubuntis.

Condom

Gayunpaman, ang proteksyon na inaalok ng condom ay hindi 100%. Ang genital warts ay resulta ng isang impeksyon ng viral skin na dulot ng human papilloma virus (HPV).

Dahil ang HPV ay kumakalat sa pamamagitan ng balat-sa-balat contact, posible para sa balat sa paligid ng iyong genital lugar na hindi sakop ng condom upang maging impeksyon.

Mga bakuna sa HPV

Ngunit ang condom ay mananatiling pinakaligtas na opsyon. Kung mayroon kang sex sa bibig, takpan ang titi na may condom. Ang isang dental dam, na isang latex o polyurethane (plastic) square, ay maaaring magamit upang masakop ang anal area o babae na ari ng lalaki.

Ang mga dental dam ay kadalasang magagamit lamang sa mga klinika sa sekswal na kalusugan at genitourinary medicine (GUM), bagaman maaari kang mag-order ng ilang lokal na parmasyutiko para sa iyo.

Iwasan ang pagbabahagi ng mga laruan sa sex. Gayunpaman, kung iyong ibahagi ang mga ito, hugasan o ilakip ang mga ito ng bagong condom bago gamitin ng iba.

Ang pagsunod sa mga hakbang na ito ay makakatulong din na maprotektahan ka sa pagkuha ng maraming iba pang mga STI, tulad ng HIV, chlamydia at gonorrhea.

Basahin ang karagdagang impormasyon tungkol sa

Ang mga bakuna sa HPV ay kasalukuyang hindi magagamit nang libre sa labas ng iskedyul ng pagbabakuna. Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga bakuna sa HPV ay ibinibigay sa lahat ng mga batang babae sa taon ng paaralan 8 taong gulang 12 hanggang 13 taon.

Mula noong Setyembre, ang bakuna na Gardasil ay ginagamit at makakatulong na maprotektahan laban sa mga uri ng HPV na 6 at 11, na sanhi ng 90% ng mga genital warts.

Pinoprotektahan din nito ang mga uri ng 16 at 18, na nakaugnay sa higit sa 70% ng mga kaso ng cervical cancer ..

Bago ang Setyembre, ang ibang bakuna na tinatawag na Cervarix ay ginagamit upang maprotektahan laban sa mga uri ng HPV 16 at 18.

Ang mga bakuna sa HPV ay hindi mapoprotektahan laban sa lahat ng uri ng HPV. Kung ikaw ay isang babae at nakatanggap ng mga pagbabakuna sa HPV, dapat mo pa ring dumalo sa cervical screening (mga pagsusuri sa talamak) dahil ang mga bakuna ay hindi ginagarantiyahan na hindi ka magkakaroon ng cervical cancer sa hinaharap.

Ang mga bakuna sa HPV ay idinisenyo upang subukang tulungan kang protektahan ka sa pagbuo ng ilang uri ng impeksiyon sa HPV. Ang mga ito ay malamang na pinakinabangang bago ka nakipag-ugnayan. Hindi malinaw kung magkakaroon ng anumang benepisyo sa pagtanggap ng pagbabakuna sa HPV kung ikaw

Gumagamit ka ba ng ligtas na condom? Alamin ang mga pangunahing katotohanan, tulad ng 30-minutong patakaran ng condom

Paano magkaroon ng kasiya-siya na buhay sa sex, kabilang ang mga tip sa sex, at pakikipag-usap sa iyong kapareha

Alamin ang tungkol sa iba’t ibang uri ng mga impeksiyon na maaari mong mahuli sa pagkakaroon ng unprotected sex o pag-aari ng genital