Flu – Mga Komplikasyon

Ang mga komplikasyon ng trangkaso ay nakakaapekto sa mga tao sa mga grupo na may mataas na panganib, tulad ng mga matatanda, buntis na kababaihan at mga may pangmatagalang medikal na kondisyon o nagpahina ng immune system.

Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa mga tao sa mga grupong ito na magkaroon ng taunang pagbabakuna ng trangkaso at isaalang-alang ang pagtingin sa kanilang GP kung nagkakaroon sila ng mga sintomas ng trangkaso.

Ang pinaka-karaniwang komplikasyon ng trangkaso ay isang impeksyon sa bacterial chest, tulad ng bronchitis. Paminsan-minsan, ito ay maaaring maging seryoso at maging pneumonia.

Mga impeksyon sa dibdib

Ang isang kurso ng mga antibiotics ay karaniwang nagpapagaling sa impeksyon sa dibdib o pneumonia, ngunit maaari itong paminsan-minsang maging panganib sa buhay, lalo na sa mga mahina at matatanda.

Sa ilang mga tao na may pangmatagalang kondisyon sa kalusugan, ang pagkakaroon ng trangkaso ay maaaring maging mas malala ang kalagayan.

Worsening ng umiiral na mga kondisyon

Halimbawa, ang mga taong may mga kondisyon ng baga tulad ng hika o hindi gumagaling na nakahahawang sakit sa baga (COPD) ay maaaring masumpungan na ang kanilang mga sintomas ay nagiging mas matindi kapag nakuha nila ang trangkaso.

Sa mga taong may diyabetis, maaaring makaapekto ang trangkaso sa antas ng asukal sa dugo, posibleng magdulot ng hyperglycaemia (mataas na asukal sa dugo) o, sa mga taong may diyabetis na uri 1, diabetic ketoacidosis (isang mapanganib na kalagayan na sanhi ng kakulangan ng insulin sa katawan).

Kung mayroon kang type 1 na diyabetis o mayroong diabetes sa uri ng 2 at kumuha ng insulin, isang magandang ideya na masubaybayan ang iyong antas ng asukal sa dugo nang mas malapit habang ikaw ay walang pakiramdam.

Kung nagkakaroon ka ng trangkaso habang ikaw ay buntis, may maliit na panganib na ang impeksiyon ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa iyong pagbubuntis.

Ang trangkaso ay maaaring magdulot sa iyo ng tuluy-tuloy na paggawa (bago ang 37 linggo ng pagbubuntis), o maaaring magresulta ito sa iyong sanggol na may mababang timbang ng kapanganakan.

Paminsan-minsan, ang pagkakaroon ng trangkaso sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magresulta sa pagkakuha o pagkamatay ng patay.

Ang mga hindi karaniwang komplikasyon ng trangkaso ay kinabibilangan

Mga komplikasyon sa pagbubuntis

Mag-click sa mga link sa itaas para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga sintomas ng mga kondisyong ito at upang malaman kung paano ito ginagamot.

Mga komplikasyon sa bihira

Kung bakit ang mga babaeng buntis ay dapat magkaroon ng pag-iipon ng trangkaso at kung saan maaari mong makuha ang bakuna