Electrolyte test

Ang isang electrolyte test ay maaaring makatulong sa matukoy kung mayroong isang electrolyte kawalan ng timbang sa katawan.

Ang mga electrolyte ay mga salts at mineral, tulad ng sodium, potassium, chloride at bikarbonate, na matatagpuan sa dugo. Maaari silang magsagawa ng electrical impulses sa katawan.

Ang pagsusulit ay minsan ay ginagawa sa panahon ng regular na eksaminasyong pisikal, o maaari itong gamitin bilang bahagi ng isang mas malawak na hanay ng mga pagsubok.

Halimbawa, maaaring masuri ang antas ng iyong electrolyte kung ikaw ay inireseta ng ilang mga gamot, tulad ng diuretics o angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, na kadalasang ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo.

Pati na rin ang mga antas ng pagsusuri ng mga electrolyte sa dugo, ang isang electrolyte panel (isang pangkat ng mga tukoy na mga pagsubok ng dugo) ay maaari ring magamit upang malaman kung may di-base na kawalan ng timbang (isang normal na arterial blood pH na hanay ay 7.35 hanggang 7.45).

Ang isang electrolyte test ay maaari ding gamitin upang subaybayan ang pagiging epektibo ng paggamot para sa isang kawalan ng timbang na nakakaapekto sa paggana ng isang organ.

Ang paggamot para sa isang kakulangan sa electrolyte ay nakasalalay sa kung aling electrolyte ay wala sa balanse at kung magkano. Halimbawa, kung mayroon kang sulaang kawalan ng timbang maaari kang pinapayuhan na babaan ang iyong paggamit ng asin (kung masyadong mataas ang sodium) o bawasan ang iyong tuluy-tuloy na paggamit (kung masyadong mababa ang sosa).

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagsusulit sa electrolyte sa Lab Tests Online UK.

Alamin kung paano at bakit natupad ang mga pagsusuri sa dugo