Dyslexia – Diagnosis

Ang mas maaga ng isang batang may dyslexia ay masuri, ang mas epektibong pang-edukasyon na mga interbensyon ay malamang na maging.

Gayunpaman, ang pagtukoy ng dyslexia sa mga bata ay maaaring maging mahirap para sa parehong mga magulang at mga guro, dahil ang mga palatandaan at sintomas ay hindi laging halata.

Kung nababahala ka tungkol sa pag-unlad ng iyong anak sa pagbabasa at pagsusulat, makipag-usap muna sa kanilang guro. Maaari mo ring makausap ang ibang kawani sa paaralan.

Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong anak

Kung may patuloy na pag-aalala, dalhin ang iyong anak upang bisitahin ang GP. Maaaring ang iyong anak ay may mga problema sa kalusugan na nakakaapekto sa kanilang kakayahang bumasa o magsulat. Halimbawa, maaaring mayroon sila

Kung ang iyong anak ay walang anumang mahahalagang problema sa kalusugan upang maipaliwanag ang kanilang mga kahirapan sa pag-aaral, maaaring hindi ito mahusay na tumutugon sa pamamaraan ng pagtuturo, at maaaring magamit ang ibang pamamaraan.

Pagtatasa ng Dyslexia

Basahin ang tungkol sa pamamahala ng dyslexia para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga interbensyong pang-edukasyon na maaaring makatulong.

Kung mayroon pa ring mga alalahanin tungkol sa pag-unlad ng iyong anak pagkatapos na makatanggap sila ng karagdagang pagtuturo at suporta, maaaring magandang ideya na magkaroon ng mas malalim na pagtatasa.

Maaaring maisagawa ito ng isang sikolohista na pang-edukasyon o angkop na kwalipikadong espesyalista na dyslexia guro.

Magagawa nilang suportahan ka, ang iyong anak at mga guro ng iyong anak sa pamamagitan ng pagtulong na mapabuti ang pag-unawa sa mga kahirapan sa pag-aaral ng iyong anak at sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga pamamagitan na makakatulong sa kanila.

Mayroong iba’t ibang mga paraan upang humiling ng pagtatasa para sa iyong anak, bagama’t minsan ay maaaring maging isang oras na nakakalasing at nakakadismaya na proseso.

Ang unang hakbang ay upang matugunan ang guro ng iyong anak at ang espesyal na pang-edukasyon na pangangailangan ng kanilang paaralan na co-ordinator (SENCO) upang talakayin ang iyong mga alalahanin at anumang mga interbensyon na sinubukan na.

Kung ang iyong anak ay patuloy na magkaroon ng mga paghihirap sa kabila ng mga interbensyon, maaari mong hilingin sa kanila na isangguni sa pagtatasa ng isang lokal na awtoridad na pang-edukasyon na sikologo o iba pang espesyalista sa dyslexia.

Pagtatasa sa mga matatanda

Ang Independent Parental Education Advice (IPSEA) ay isang malayang kawanggawa para sa mga magulang ng mga bata na may mga espesyal na pangangailangan. Ang kanilang website ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na maaari mong gawin upang matasa ang mga pangangailangan ng iyong anak.

Bilang alternatibo, maaari kang lumapit sa isang independenteng psychologist na pang-edukasyon o iba pang angkop na kwalipikadong propesyonal nang direkta. Makakahanap ka ng direktoryo ng chartered psychologists sa website ng British Psychological Society.

Maaari ka ring makipag-ugnay sa isang pambansa o lokal na dyslexia association para sa tulong ng pag-aayos ng pagtatasa, tulad ng Dyslexia Action. Hanapin ang iyong pinakamalapit na Dyslexia Action Center. Ang mga Dyslexia Action center ay sisingilin para sa pagtatasa. Ang gastos ay bahagyang magkakaiba mula sa sentro hanggang sa sentro, ngunit kadalasan ay nasa rehiyon na £ 300- £ 500.

Bago maganap ang pagtatasa, ikaw at ang paaralan ng iyong anak ay maaaring ipadala ang isang palatanungan na nagtatanong tungkol sa iyong anak at mga kaugnay na isyu, tulad ng pangkalahatang kalagayan ng kanilang kalusugan, kung gaano kahusay ang ginagawa nila sa ilang mga gawain at sa palagay mo na kailangang baguhin.

Ang pagtatasa mismo ay maaaring kasangkot na obserbahan ang iyong anak sa kanilang kapaligiran sa pag-aaral, pakikipag-usap sa mga pangunahing may sapat na gulang na may kaugnayan sa pag-aaral ng iyong anak at hilingin sa iyong anak na makilahok sa isang serye ng mga pagsubok.

Maaaring suriin ng mga pagsusuring ito ang iyong anak

Matapos tasahin ang iyong anak, makakatanggap ka ng isang ulat na nagbabalangkas sa kanilang mga lakas at kahinaan, na may mga rekomendasyon kung ano ang maaaring gawin upang mapabuti ang mga lugar na nahihirapan sila.

Depende sa kalubhaan ng kahirapan sa pag-aaral ng iyong anak, maaaring posible para sa kanilang mga paghihirap na pamahalaan sa pamamagitan ng isang plano ng aksyon na nakuha para sa kanila at isinagawa ng kanilang paaralan, na tinatawag na isang indibidwal na plano sa edukasyon (IEP). Ito ay susuriin sa iyo at sa iyong anak sa bawat termino.

Sa isang maliit na bilang ng mga kaso, kung saan ang mga kahirapan ng isang bata ay hindi nagpapabuti at ang pag-unlad ay hindi mukhang ginawa, maaari mong hilingin ang isang buong pagsusuri na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng pag-unlad ng iyong anak.

Ito ay magreresulta sa isang mas pormal, legal na umiiral na plano sa edukasyon na inilabas para sa iyong anak, na kilala bilang isang Education Healthcare Plan (EHC). Nagtatakda kung ano ang mga pangangailangan sa edukasyon ng iyong anak at ang suporta na kinakailangan upang matugunan ang mga pangangailangan sa isang dokumento na pormal na sinusuri bawat taon.

Bisitahin ang GOV.for higit pang impormasyon tungkol sa mga batang may espesyal na pang-edukasyon na pangangailangan (SEN).

Kung ikaw ay isang may sapat na gulang at sa tingin mo ay maaaring may dyslexia o isang kaugnay na kahirapan na hindi nakilala, maaari mo ring ayusin upang magkaroon ng isang pagtatasa sa pamamagitan ng iyong lokal na Dyslexia Action Center.

Ang mga employer, kolehiyo at unibersidad ay maaaring gumawa ng kontribusyon upang masakop ang ilan o lahat ng gastos ng pagtatasa na ito. Gayunpaman, ito ay nasa kanilang paghuhusga, at wala silang legal na obligasyon na pondohan ang mga gastos ng iyong pagtatasa.

15/09 /

15/09 /

Kung paano maaaring matugunan ang mga espesyal na pang-edukasyon na pangangailangan ng iyong anak sa pamamagitan ng pangunahing paaralan o sa tulong ng isang pahayag mula sa lokal na awtoridad