Dissociative disorders

Ang isang dissociative disorder ay isang kalagayan sa kalusugang pangkaisipan na nagbabago sa katinuan ng isang tao.

Ang isang tao na may disosiative disorder ay maaaring magkaroon ng pagkawala ng memorya o maaaring makaramdam

Karamihan sa mga tao na apektado ng disorder na ito ay nakaranas ng isang traumatiko na kaganapan sa panahon ng pagkabata. Sila ay ‘naghiwalay’, o lumipat mula sa katotohanan, upang makayanan ito (ang kahon sa pahinang ito ay nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng ‘paghihiwalay’).

Ang pakiramdam na ini-disconnected mula sa iyong sarili o mula sa mundo ay maaaring maging lubhang nakapipighati, makabuluhang nakakaapekto sa trabaho at personal na buhay.

Ito ay maaaring makaapekto sa mga tao sa anumang edad at walang kinalaman sa isang pinsala sa ulo o napapailalim na kalagayan sa kalusugan – ito ang resulta ng utak na nakikihalubilo sa isang mahirap na maagang buhay.

Kung ikaw ay na-diagnosed na may dissociative disorder, o may isang kaibigan o miyembro ng pamilya, basahin sa. Ang pahinang ito ay nagpapaliwanag ng tatlong pangunahing mga uri ng disociative disorder

Ano ang dissociative amnesia?

Ipinaliliwanag nito kung ano ang nalalaman natin tungkol sa sanhi ng disociative disorder, iba pang mga kondisyon na karaniwang nauugnay sa disociative disorders, at kung paano ang disociative disorder ay ginagamot.

Ang isang taong may dissociative amnesia ay paulit-ulit na may mga panahon kung saan hindi nila matandaan ang impormasyon tungkol sa kanilang sarili o tungkol sa mga pangyayari sa kanilang nakaraang buhay. Maaari rin nilang makalimutan ang natutunan na talento o kasanayan.

Ang mga puwang na ito sa memorya ay mas malala kaysa sa normal na pagkalimot, at hindi resulta ng isang nakapailalim na kondisyong medikal.

Ang ilang mga tao na may dissociative amnesia ay makakahanap ng kanilang sarili sa isang kakaibang lugar na walang alam kung paano sila nakarating doon. Maaaring nakapaglakbay sila doon nang may layunin, o naglakbay sa isang nalilitong estado.

Ang mga blangkong episodes ay maaaring huling minuto, oras o araw – at bihirang, buwan o taon.

Ang ‘depersonalisation’ ay nangangahulugan na ang pakiramdam ay hiwalay mula sa iyong sarili, pagmamasid sa iyong sarili at sa iyong mga damdamin at saloobin na parang nabibilang sila sa ibang tao na iyong pinapanood sa isang pelikula. Ang ilan sa mga karaniwang sintomas ay

Ano ang depersonalisation-derealisation disorder?

Ang ibig sabihin ng ‘Derealisation’ ay nakikita ang ibang mga tao at ang kapaligiran sa paligid mo bilang parang panaginip at hindi totoo. Ang mga bagay ay maaaring magbago sa hugis, sukat o kulay. Karaniwang sintomas

Maaari kang makaranas ng isa o pareho ng mga problemang ito kung ikaw ay diagnosed na may depersonalisation-derealisation disorder, at marahil ay magkaroon ng kamalayan na ang mga karanasang ito ay hindi katotohanan.

Ang mga episodes ng depersonalisasyon o dalisay ay maaaring tumagal ng ilang sandali lamang at darating at dumaan sa maraming taon, o maaaring patuloy.

Ang disissive identity disorder, o ‘multiple personality disorder’, ay ang pinaka-extreme ng tatlong uri.

Ano ang disociative identity disorder?

Kung na-diagnosed mo na may dissociative identity disorder, maaari kang makaramdam ng hindi tiyak tungkol sa kung sino ka at nakikipagpunyagi upang tukuyin ang iyong sarili.

Maaari mong pakiramdam ang pagkakaroon ng iba pang mga pagkakakilanlan, na maaaring magkaroon ang bawat isa ng kanilang sariling mga pangalan, tinig, personal na mga kasaysayan at mga gawi.

Karaniwang sintomas

Ano ang dahilan?

Maraming mga tao na may isang dissociative disorder ay nakaranas ng isang traumatiko kaganapan sa nakaraan.

Kadalasan, ang traumatiko na kaganapan na ito ay pisikal, sekswal o emosyonal na pang-aabuso na naranasan sa panahon ng pagkabata, bagaman ang ilang mga tao ay ‘maghiwalay’ pagkatapos makaranas ng digmaan, pagkidnap o kahit na isang nagsasalakay na pamamaraang medikal.

Ang paglipat mula sa katotohanan ay isang normal na mekanismo ng pagtatanggol na tumutulong sa tao na makayanan ang isang panahon ng traumatiko – ito ay isang paraan ng pagtanggi, na parang “hindi ito nangyayari sa akin”.

Ito ay nagiging dysfunctional kapag ang kapaligiran ay hindi na traumatiko ngunit ang tao pa rin kumikilos at buhay bilang kung ito ay, at hindi Aaksyunan o proseso ang kaganapan.

Kaya, ang isang dissociative disorder ay ang resulta ng utak na nakikibagay sa isang mahirap na maagang kapaligiran sa buhay. Hindi ito

Ang isang tao na may disosiative disorder ay maaaring magdusa din

Ano ang ilan sa mga kaugnay na kondisyon?

Kung ikaw ay na-diagnosed na may disociative disorder, nais ng isang espesyalista sa kalusugan ng isip na hilingin sa iyo ang higit pang mga tanong tungkol sa kung paano mo nararamdaman at alamin kung nagdusa ka ng anumang trauma sa nakaraan.

Mahalaga na maging tapat tungkol sa iyong mga sintomas, at hindi mapahiya o mapahiya, upang makatanggap ka ng tulong at suporta na kailangan mo.

Paano ginagamot ang mga sakit na dissociative?

Ang ilang mga tao na may disociative disorder ay makikinabang mula sa isang kurso ng psychotherapy o pagpapayo. Nilalayon ng pakikipag-usap therapy na ito upang matulungan kang makayanan ang pinagbabatayan ng iyong mga sintomas, at tumutulong sa iyo na pamahalaan ang mga panahon ng pakiramdam na nakakulong. Magbasa nang higit pa tungkol sa kung paano gumagana ang psychotherapy.

Kung nakaranas ka ng isang traumatikong kaganapan sa nakaraan, maaari kang makinabang sa isang pamamaraan na tinatawag na kilusan ng desensitisation at reprocessing ng mata (EMDR).

Ang EMDR ay natagpuan upang mabawasan ang mga sintomas ng post-traumatic stress disorder. Ito ay nagsasangkot sa paggawa ng mga kilos ng mata sa magkabilang panig, kadalasan sa pagsunod sa kilusan ng daliri ng therapist, habang inaalala ang traumatiko na pangyayari.

Hindi malinaw na eksakto kung paano gumagana ang EMDR, ngunit maaaring makatulong ito sa malfunctioning bahagi ng utak upang maiproseso ang nakapipighati na mga alaala at flashbacks upang hindi ka gaanong impluwensyado sa iyong isip. Magbasa nang higit pa tungkol sa EMDR.

Walang gamot na partikular na tinatrato ang paghihiwalay, kahit na ang gamot ay maaaring inireseta upang gamutin ang anumang depression, pagkabalisa at hindi pagkakatulog.

Basahin ang tungkol sa

Suporta at karagdagang impormasyon

Paggamot ng depression

Ano ang ‘paghihiwalay’?

Paggamot ng pagkabalisa

Paggamot ng hindi pagkakatulog

Maraming tao ang lubos na nakagaling sa paggamot at suporta.

Kung binabasa mo ito dahil mayroon ka, o nagkaroon, ng mga kaisipan tungkol sa pagkuha ng iyong sariling buhay, mahalaga na humingi ka ng tulong para sa isang tao. Marahil mahirap para sa iyo na makita ito sa oras na ito, ngunit hindi ka nag-iisa at hindi higit sa tulong.

May mga taong maaari mong kausapin kung sino ang nais tumulong

Magbasa nang higit pa tungkol sa pagkuha ng tulong kung nakadama ka ng pagpapakamatay.

Kung nag-aalala ka na ang isang taong kilala mo ay maaaring isaalang-alang ang pagpapakamatay, subukang hikayatin sila na pag-usapan kung ano ang pakiramdam nila. Ang pakikinig ay ang pinakamahusay na paraan upang matulungan. Subukan upang maiwasan ang pagbibigay ng mga solusyon at subukang huwag humatol.

Kung dati silang na-diagnosed na may kondisyon sa kalusugang pangkaisipan, tulad ng depression, maaari kang makipag-usap sa isang miyembro ng kanilang pangkat ng pangangalaga para sa tulong at payo.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga senyales ng babala sa pagpapakamatay at kung paano mo matutulungan ang isang tao na may mga paniniwala sa paninisi.

Maaari mong makita na ang pagbabasa tungkol sa mga karanasan ng iba pang mga tao ng isang dissociative disorder ay maaaring makatulong. Bisitahin ang healthtalkonline para sa mga account ng iba pang mga tao ng pamumuhay na may kondisyon sa kalusugang pangkaisipan.

Maaari mo ring mahanap ang mga organisasyong ito na kapaki-pakinabang

Ang ‘Dissociation’ ay nangangahulugan ng isang panahon na sa palagay namin ay naka-disconnect mula sa kapaligiran at / o mula sa ating sarili.

Namin ang lahat ng mga sandali ng pag-disconnect paminsan-minsan – pag-aalamala habang nagmamaneho, o lumipat at nawawalang bahagi ng isang pag-uusap, halimbawa. Ang mga sandaling ito ng ‘hindi kasama ito’ ay karaniwang mabilis na dumadaan.

Ang isang tao na may isang dissociative disorder ay may paulit-ulit, paulit-ulit na mga yugto ng paghihiwalay na sapat na labis na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay.

12/08 /

12/08 /

Ang mga halusinasyon ay kapag nakikita ng isang tao, naririnig, namumumog, nagustuhan o nararamdaman ang mga bagay na hindi umiiral sa labas ng kanilang isipan. Alamin kung ano ang gagawin kung nararanasan mo ang mga ito

Alamin kung saan makakakuha ng tulong pagkatapos ng pag-atake o panggagahasa at kung paano makilala ang mga palatandaan ng pang-aabuso

Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong kalusugan sa isip o ng isang mahal sa buhay, ang mga helpline na ito ay maaaring mag-alok ng payo at suporta