Deafblindness – Diagnosis

Maaaring makita ang deafblindness sa lalong madaling panahon pagkatapos ng isang sanggol ay ipinanganak, o pagkatapos ng mga pagsubok na natupad mamaya sa buhay.

Magsalita sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa iyong o sa pagdinig at / o paningin ng iyong anak sa anumang punto.

Kung nag-aalala ka tungkol sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan, subukan na hikayatin silang makipag-usap sa kanilang GP.

Newborn screening

Kung ang iyong sanggol ay ipinanganak na deafblind, karaniwan itong matutunan sa panahon ng screening ng bagong silang.

Ang mga ito ay isang serye ng mga tseke na natupad upang makita kung ang iyong sanggol ay may anumang malubhang problema sa kalusugan mula sa kapanganakan, kabilang ang anumang mga problema sa kanilang mga mata o pandinig.

Mga pagsusuri sa pandinig at pangitain para sa mga matatanda

Kung walang mga problema ang napili sa yugtong ito, maaaring makita ang mga ito sa mga regular na tseke habang mas matanda ang iyong anak. Magbasa nang higit pa tungkol sa mga pagsusulit sa pagdinig para sa mga bata at mga pagsubok sa mata para sa mga bata.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pagkabalisa ay lumalaki habang ang isang tao ay nagiging mas matanda. Maaaring mangyari ito nang unti-unti, kaya hindi mo mapansin na ang iyong pangitain at / o pandinig ay lumala sa una.

Samakatuwid mahalaga na magkaroon ng regular na mga pagsusulit sa mata upang suriin para sa anumang mga problema. Ang mga matatanda ay dapat na normal na ang kanilang mga mata sinubukan bawat dalawang taon.

Maaari kang humiling ng isang pagsubok sa pagdinig sa iyong operasyon sa doktor sa anumang punto kung sa palagay mo ay maaaring mawala ang iyong pandinig. Magbasa nang higit pa tungkol sa mga pagsubok sa pagdinig.

Ang isang tao ay maaaring masuri na may kabalisahan kung ang mga pagsusulit ay nagpapakita na mayroon silang parehong mga problema sa pagdinig at pangitain.

Ang kanilang pandinig at pangitain ay dapat na patuloy na masuri kahit na matapos na masuri ang mga ito, dahil ang antas ng pangangalaga at suporta na kailangan nila ay depende sa kung gaano kalubhang apektado ang bawat kahulugan.

Sa lalong madaling panahon na makilala ang deafblindness, dapat isaayos ang isang espesyalista sa pagtatasa ng lokal na awtoridad.

Pagtatasa ng espesyalista

Ang pagtatasa ay dapat lamang na isinasagawa ng isang espesyal na sinanay na propesyonal na makikilala ang mga kakayahan at pangangailangan ng taong nababanal. Ang pagsusuri ay dapat isama ang pagtatasa ng kanilang mga pangangailangan kaugnay sa

Ang pagtatasa ay isaalang-alang din ang kasalukuyang mga pangangailangan ng tao at ang mga nagawa sa hinaharap.

Ang taong deafblind ay dapat magkaroon ng access sa mga serbisyo na angkop sa kanilang antas ng pagdinig at paningin at ang kanilang mga indibidwal na pangangailangan. Ang pangunahing serbisyo na naglalayong higit sa mga bulag o bingi ay maaaring hindi laging angkop.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga paggagamot at serbisyong magagamit para sa mga taong hindi nababalitaan.

Ang Karidad Sense ay mayroon ding higit pang impormasyon tungkol sa batas at panlipunan na pangangalaga para sa mga taong hindi nababayarang tao.

Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong pagdinig, madali itong masuri. Basahin ang aming gabay sa mga pagsubok sa pagdinig