Congenital heart disease – Prevention

Dahil sa kaunti ang nalalaman tungkol sa mga sanhi ng sakit sa puso na may katutubo, walang garantisadong paraan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng sanggol na may kondisyon.

Gayunpaman, kung ikaw ay buntis, maaaring makatulong ang sumusunod na payo na mabawasan ang panganib

Tingnan ang mga bitamina at nutrisyon sa pagbubuntis, mga impeksyon sa pagbubuntis at pangangalaga sa iyong antenatal para sa karagdagang impormasyon at payo.

Kung mayroon kang katutubo sa sakit sa puso at maging buntis, ang iyong espesyalista sa likas na puso ay karaniwang ayusin ang isang echocardiogram (heart scan) para sa iyong sanggol na humigit-kumulang 20 linggo sa iyong pagbubuntis. Ito ay upang suriin kung ang iyong sanggol ay may anumang katibayan ng sakit sa puso ng sinuman. Ang pag-scan na ito ay magiging bukod sa iyong karaniwang pag-scan sa ultrasound antenatal.

Basahin ang tungkol sa kung paano protektahan laban sa mga impeksyon na maaaring makaapekto sa iyong sanggol, tulad ng toxoplasmosis, rubella, herpes at iba pa.