Bedwetting – Mga Sintomas

Ang bedwetting ay kadalasang itinuturing na isang medikal na isyu sa mga batang may edad na lima o mas matanda na basa sa kama ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo.

Ang madalas na pag-alis sa mga bata sa edad na wala pang limang taong gulang ay hindi kadalasang isang dahilan para sa pag-aalala, maliban kung ang bata ay nababahala sa pamamagitan nito.

Ang bedwetting ay kadalasang inuri sa dalawang uri depende sa kung kailan bumubuo ang problema. Ang mga ito ay

Karagdagang mga sintomas

Sa ilang mga kaso, ang isang bata ay may mga karagdagang sintomas na may kaugnayan sa kanilang bedwetting, tulad ng

Ang medikal na pangalan para sa ganitong uri ng bedwetting ay polysymptomatic enuresis. Ang bedwetting na walang mga karagdagang sintomas ay kilala bilang monosymptomatic enuresis.

Kailan humingi ng medikal na payo

Tingnan ang isang GP kung

Bukod sa mga pisikal na epekto, tulad ng pangangati sa balat, ang pag-aayos ng bedwetting ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagpapahalaga sa sarili at pagtitiwala sa sarili. Dapat kang humingi ng medikal na tulong kung pinaghihinalaan mo na ito ang kaso.

Kung ang iyong anak ay may mga karagdagang sintomas o pag-aalaga ng bedwetting na bigla, maaari silang magkaroon ng isang pangunahing problema sa kalusugan tulad ng type 1 na diyabetis o impeksyon sa urinary tract (karaniwan ay isang impeksyon sa bacterial infection sa urinary tract), na nangangailangan ng paggamot.

Impormasyon tungkol sa kalusugan ng bata, kabilang ang malusog na diyeta, fitness, edukasyon ng kasarian at stress sa pagsusulit