Bacteria

Tingnan ang iyong doktor o bisitahin ang isang sekswal na kalusugan o genitourinary medicine (GUM) na klinika sa lalong madaling panahon kung mayroon kang anumang abnormal na discharge mula sa iyong puki.

Mahalagang malaman kung may bacterial vaginosis (BV) o katulad na kalagayan, tulad ng trichomoniasis o gonorrhea. Ang mga ito ay maaaring maging sanhi din ng abnormal vaginal discharge.

Ang mga pagsusuri para sa BV ay minsan ay inaalok sa mga kababaihan sa panahon ng pagbubuntis o bago ang ilang mga pamamaraan.

Examination

Ang iyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magpatingin sa BV mula sa isang paglalarawan ng iyong mga sintomas at sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong puki. Sa partikular, hahanapin nila

Sa ilang mga kaso, maaaring ito ay sapat upang kumpirmahin ang iyong diagnosis. Gayunpaman, maaaring kailangan mo ng karagdagang mga pagsubok kung ikaw ay sekswal na aktibo at maaaring magkaroon ng isang impeksiyon na nakukuha sa sekswal na impeksyon (STI) sa halip.

Mga Pagsubok

Ang isang sample ng mga selula ay maaaring makuha mula sa pader ng iyong puki gamit ang isang plastic loop o pamunas. Ang isang swab ay mukhang medyo tulad ng cotton bud, ngunit mas maliit, malambot at bilugan.

Ang pamunas o loop ay nag-pick up ng mga sample ng discharge at cells. Ito ay umaabot lamang ng ilang segundo at hindi kadalasang masakit, bagaman maaari itong bahagyang hindi komportable sa isang sandali.

Ang mga halimbawa ay sinusuri upang suriin ang mga palatandaan ng BV. Sa ilang mga sentro, maaaring makuha agad ang resulta, ngunit maaaring tumagal ng hanggang isang linggo upang makuha ang mga resulta kung ang sample ay ipinadala sa isang laboratoryo.

Ang antas ng kaasiman (pH) ng iyong puki ay maaaring sinusukat din. Ang isang pamunas ay dadalhin mula sa loob ng iyong puki at wiped sa isang piraso ng espesyal na itinuturing na papel. Ang papel ay nagbabago ng kulay depende sa antas ng pH. Ang antas ng pH na mas mataas sa 4.5 ay isang indikasyon na maaaring mayroon kang BV.

Ano ang aasahan sa klinika ng STI, kabilang ang mga pagsusuri, paggamot, at mga tanong na maaaring hilingin sa iyo