Back pain – Diagnosis

Karamihan sa mga kaso ng sakit sa likod ay hindi nangangailangan ng medikal na atensyon at maaaring tratuhin ng mga over-the-counter na pangpawala ng sakit at pag-aalaga sa sarili.

Gayunpaman, dapat mong bisitahin ang iyong doktor kung nag-aalala ka tungkol sa iyong kalagayan o struggling upang makayanan ang sakit.

Itatanong ka ng iyong doktor tungkol sa iyong mga sintomas at suriin ang iyong likod.

Nakakakita ng iyong doktor

Ang pagsusulit ay kadalasang tinatasa ang iyong kakayahang umupo, tumayo, lumakad at iangat ang iyong mga binti, pati na rin ang pagsubok sa hanay ng paggalaw sa iyong likod.

Maaaring tanungin ka rin ng iyong doktor tungkol sa anumang mga sakit o pinsala na maaaring mayroon ka, pati na rin ang uri ng trabaho na iyong ginagawa at ang iyong pamumuhay. Nasa ibaba ang ilan sa mga katanungan na maaaring itanong ng iyong doktor. Maaaring makatulong sa pag-isipan ang mga ito bago ang iyong appointment ..

Anong mangyayari sa susunod

Kung sa palagay ng iyong doktor ay maaaring maging mas malubhang dahilan, ito ay sasabihin sa iyo para sa karagdagang mga pagsusuri, tulad ng pag-scan ng X-ray o magnetic resonance imaging (MRI).

Kung hindi, maaaring payuhan ka ng iyong doktor tungkol sa mga bagay na maaari mong gawin at paggamot na maaaring makatulong na mabawasan ang iyong sakit at pabilisin ang iyong pagbawi.

Alamin ang tungkol sa pagpapagamot ng sakit sa likod.

Alamin kung paano makakuha ng tulong mula sa iyong doktor o lokal na ospital kung mayroon kang paulit-ulit na sakit