Antifungal na Gamot – Mga Pagsasaalang-alang

Bago ka kumuha ng mga antifungal, may ilang mga bagay na dapat mong talakayin sa iyong doktor.

Karaniwang pinapayuhan ka na huwag kumuha ng gamot sa antifungal kung ikaw ay alerdye sa gamot o anuman sa mga sangkap nito.

Sa ilang mga kaso, tulad ng pagpapagamot ng mga invasive fungal infection sa ospital, ang iyong mga doktor ay maaaring makaramdam na ang benepisyo ng gamot ay mas malaki kaysa sa panganib ng isang reaksiyong alerdyi. Maaari silang magpasya na gamitin ang gamot at masubaybayan ka nang malapit.

Allergy

Kung mayroon kang mga problema sa iyong puso, atay o bato, mag-ingat sa paggamit ng ilang mga oral antifungal.

Talakayin ang iyong kalagayan sa iyong doktor o parmasyutiko upang malaman kung aling mga antifungal na gamot ay ligtas para sa iyong gamitin.

Iba pang mga kondisyon

Kung gumagamit ka ng isang pangkasalukuyan na antipungal na gamot, tulad ng isang cream, hindi ito dapat makipag-ugnayan sa

Ang ilang mga antifungal na gamot ay idinisenyo upang magamit sa titi ng isang lalaki o sa o sa paligid ng puki ng isang babae. Ang mga antifungal creams o vaginal suppositories (pessaries) ay minsan ginagamit upang gamutin ang thrush.

Gayunpaman, ang mga uri ng mga antipungal na gamot ay maaaring makapinsala sa mga condom at mga diaphragms ng latex, na nagiging mas epektibo. Kung kailangan mong gumamit ng mga ganitong uri ng gamot, gumamit ka ng ibang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis habang ikaw ay gumagamit ng antipungal na gamot, o maiwasan ang pagkakaroon ng sex.

Ang ilang mga uri ng mga antifungal na gamot ay maaari ding makipag-ugnayan sa oestrogens at progestogens, na matatagpuan sa ilang mga uri ng mga kontraseptibo ng hormonal, tulad ng pinagsamang contraceptive pill.

Maaari kang makaranas ng ilang dumudugo na dumudugo habang kumukuha ng iyong antipungal na gamot, ngunit ang iyong proteksyon sa contraceptive ay hindi dapat maapektuhan.

Ang mga gamot lamang sa oral na antifungal ay nakikipag-ugnayan sa mga oestrogen.

Maraming mga antipungal na gamot ay hindi angkop sa panahon ng pagbubuntis. Maaari mong malaman kung ang iyong ay angkop sa pamamagitan ng pagtingin sa polyetong impormasyon ng pasyente na may gamot.

Mga pangkaraniwang antifungal

Gayunpaman, kung mayroon kang vaginal thrush sa panahon ng pagbubuntis, maaaring magreseta ang iyong doktor ng isang suppositoryong antifungal na maipasok sa iyong puki (isang pessary) o isang antifungal cream.

Mga Contraceptive

Pagbubuntis

Ang maliliit na halaga ng ilang mga gamot ay maaaring makapasok sa iyong dibdib ng gatas, na maaaring maipasa sa iyong sanggol kung ikaw ay nagpapasuso.

Suriin ang polyetong impormasyon ng pasyente na may kasamang gamot na antifungal, dahil maraming mga gamot ang hindi dapat makuha habang nagpapasuso.

Kung paano ang alak at droga, kasama ang mga herbal, homeopathic at aromatherapy remedyo, ay maaaring makaapekto sa kalusugan mo at sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol.

Pagpapasuso