Ang pagkakaroon ng operasyon – Ang araw ng operasyon

Ang iyong sulat sa pagpasok mula sa ospital ay magsasabi sa iyo ng petsa at oras ng iyong operasyon, at kung anong oras ang kailangan mong dumating.

Dapat mo ring sabihin sa iyo kung aling ward o departamento ang iyong pupuntahan, isang numero ng kontak para sa iyong ospital o ward, at ang tagapayo na aalagaan ka.

Kapag dumating ka, ikaw ay tinatanggap ng isang miyembro ng kawani, na magpapaliwanag sa mga proseso sa iyo at magbibigay sa iyo ng isang pulseras ng pagkakakilanlan na isinusuot sa panahon ng iyong pananatili sa ospital.

Gamot

Sa iyong oras sa ospital, maaari kang tanungin ng parehong mga tanong ng maraming tao. Ito ay regular, at tinitiyak na ang tamang impormasyon tungkol sa iyo ay naka-check at magagamit sa bawat yugto ng paggamot.

Maaari mong hilingin sa ilang mga katanungan ng iyong sarili, tulad ng

Kumpanya at mga bisita

Kumuha ng anumang mga gamot na inuutos ng iyong doktor na gawin bago ang operasyon. Gayunpaman, kung karaniwan kang kumukuha ng mga tablet o insulin para sa diyabetis, siguraduhing talakayin mo ito sa iyong espesyalista sa lalong madaling panahon bago ang iyong operasyon.

Tatanungin ka kung ikaw ay allergic sa anumang gamot o kung ang anumang mga kamag-anak ay may anumang mga problema sa isang anesthetic, kaya angkop na pag-iingat ay maaaring makuha.

Ang pamilya o mga kaibigan ay kadalasang maaaring manatili sa iyo hanggang sa umalis ka para sa operating theater, kung saan maaari kang maghintay para sa iyo sa waiting room.

Suriin ang patakaran ng iyong ospital sa mga oras ng pagbisita, at magbasa nang higit pa tungkol sa pagbisita sa isang tao sa ospital.

Hihilingin kang magbago sa isang gown ng ospital, at ipaliwanag ang mga detalye ng operasyon.

Para sa ilang mga operasyon, ang isang karayom ​​na nakakonekta sa isang pagtulo ay ipasok sa iyong kamay, na nagpapahintulot sa mga likido, pagkain at gamot na ibigay habang ikaw ay nasa ilalim ng pampamanhid.

Bibigyan ka ng anestesya, kaya hindi mo madarama ang anumang sakit sa panahon ng operasyon.

Bago ang operasyon

Ang pangkalahatang anestya ay kinakailangan para sa isang pangunahing operasyon, na nangangahulugang matutulog ka sa buong operasyon. Ibibigay ito sa iyo sa pamamagitan ng iniksyon o gas, na huminga mo sa pamamagitan ng maskara.

Anesthesia

Anong mangyayari sa susunod?

Hindi na kailangang mabalisa tungkol sa pagkakaroon ng pangkalahatang anestisya: ang anesthetist ay sa iyong panig sa buong oras na ikaw ay natutulog, maingat na sinusubaybayan mo, at mananatili doon kapag gisingin mo.

Kung hindi mo kailangang matulog, bibigyan ka ng regional anesthetic. Nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng malay-tao sa buong, ngunit hindi mo maramdaman ang anumang sakit. Maaaring ito ay isang lokal na pampamanhid, kung saan ang isang maliit na lugar ay numbed, o isang epidural, na binabawasan ang panlasa sa itaas o mas mababang lugar ng iyong katawan.

Manood ng video tungkol sa kawalan ng pakiramdam para sa higit pang impormasyon.

Basahin ang tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng operasyon para sa impormasyon sa pagbawi mula sa isang operasyon sa ospital at umuwi.

Alamin kung ano ang inaasahan kung ikaw ay pinapapasok bilang inpatient sa isang ospital, kabilang ang payo tungkol sa pahintulot sa paggamot