Ang iyong gabay sa pag-aalaga at suporta – Pangangalaga at gabay sa suporta

Walang mas mahusay na oras upang magplano para sa iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa hinaharap kaysa sa ngayon. Alamin kung paano gagawin at pondohan ang pangangalaga na kakailanganin mo isang araw

Maaaring kailangan mo ng pahinga mula sa oras-oras, upang alagaan ang iyong sariling kalusugan at kabutihan. Ang pagtatasa ng iyong tagapag-alaga ay makakatulong sa iyong makakuha ng isa

Ang gabay na ito ay para sa mga taong may pangangalaga at suporta sa pangangailangan, ang kanilang mga tagapag-alaga at mga taong nagpaplano para sa kanilang mga pangangailangan sa pangangalaga sa hinaharap.

Ang mga berdeng tab sa tuktok ng bawat pahina ay makakatulong sa iyo upang madaling mag-navigate sa site. Pansarin lamang ang iyong cursor sa bawat tab at piliin ang pahina na gusto mo mula sa dropdown na menu.

Kung hindi mo makita kung ano ang iyong susunod, subukan ang kahon ng paghahanap sa tuktok ng pahina – sinasaklaw nito ang lahat sa mas malawak na site ng Mga Pagpipilian, kabilang ang impormasyon sa mga kondisyon at paggamot, at payo upang matulungan kang mabuhay ng isang mas malusog na pamumuhay o mapalakas Ang iyong mental na kaligayahan.

Ang mga patok na paksa sa gabay na ito ay kasama

Tulong sa Konseho para sa mga bata

Kabilang sa mga payo para sa mga tagapag-alaga

Nasa ibaba ang ilang karaniwang mga katanungan tungkol sa pag-aalaga at suporta.

Ang mga serbisyo sa pangangalaga at suporta, na kilala rin bilang mga serbisyo sa pangangalaga sa lipunan, ay tumutulong sa mga taong nangangailangan ng praktikal na suporta dahil sa karamdaman, kapansanan, matanda o mababang kita.

Ang mga serbisyo sa pangangalaga at suporta ay maaaring magsama ng pagkakaroon ng isang personal na katulong na tutulong sa iyo sa paligid ng bahay, mga pagbabago sa istruktura upang tulungan kang lumipat sa paligid o pamahalaan sa iyong bahay, o kahit na isang sistema ng alarma upang maaari kang humingi ng tulong kung mayroon kang pagkahulog.

Ang mga serbisyo sa pangangalaga sa lipunan ay magagamit sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan.

Gayunpaman, ang pangangalaga sa lipunan ay napapailalim sa mga alituntunin tungkol sa iyong mga pangangailangan at kakayahan. Ang mga serbisyo ay maaari ring suportahan ang mga pamilya o tagapag-alaga ng mga taong tumatanggap ng pangangalagang panlipunan. Alamin ang higit pa tungkol sa iyong mga karapatan at mga karapatan sa pangangalaga sa lipunan.

Ang mga lokal na awtoridad (mga konseho) ang may pananagutan sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga sa lipunan para sa mga nangangailangan nito at karapat-dapat para sa kanila. Matapos tasahin ang iyong mga pangangailangan at pananalapi, maaaring sumang-ayon ang lokal na awtoridad na bayaran ang ilan o lahat ng pangangalaga at suporta na kailangan mo. Ang mga serbisyong pinangangasiwaan ng social na pangangalaga sa konseho na ito ay maaaring ipagkaloob ng ‘mga independiyenteng tagapagkaloob’ – mga kumpanya o mga kawanggawa na espesyalista sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga sa lipunan. Alamin ang higit pa tungkol sa mga serbisyo sa pangangalaga sa pagpopondo.

Kahit na ang karamihan sa mga tao ay kailangang pondohan ang lahat o bahagi ng kanilang sariling pag-aalaga at suporta, ang mga lokal na awtoridad ay may tungkulin upang tasahin ang pangangalaga at suporta sa lahat ng pangangailangan, at payuhan ka sa mga kaugnay na lokal na serbisyo.

Ang mga serbisyo sa pangangalaga ng panlipunan ay maaaring tumagal ng maraming mga form – maaari kang makakuha ng tulong mula sa mga ito habang nakatira ka sa bahay, sa labas at tungkol sa komunidad, o kahit na sa isang bagong lugar ng paninirahan tulad ng isang bahay ng pag-aalaga. Upang malaman ang higit pa, basahin ang pagpili ng pangangalaga at pag-aayos ng pangangalaga.

Ang mga serbisyo sa pangangalaga sa lipunan ay maaaring makatulong at sumusuporta sa mga taong may kapansanan upang mabuhay nang mas malaya. Kahit na hindi ka karapat-dapat para sa libreng pangangalaga sa lipunan, maaari kang magkaroon ng karapatang makatanggap ng mga benepisyo at iba pang pinansyal na tulong o access sa mga kagamitan at mga konsesyon sa transportasyon o Blue Badge Parking Scheme.

Ang mga detalye tungkol sa mga ito, kasama ang impormasyon tungkol sa mga karapatan sa kapansanan sa ilalim ng Batas sa Pagkapantay-pantay at sa lugar ng trabaho, ay matatagpuan sa gabay na ito at sa GOV.UK.

Magbasa pa tungkol sa pamumuhay na may kapansanan na may tulong mula sa mga serbisyo sa pangangalaga sa lipunan.

Karamihan sa mga lokal na awtoridad ay magkakaroon ng isang grupo ng panlipunang pangangalaga na nakatuon sa mga matatandang tao. Ang mga koponan ay maaaring magbigay ng suporta na nagbibigay-daan sa mga nakatatandang tao na manatiling nakatira nang nakapag-iisa sa kanilang sariling tahanan.

Ang koponan ng lokal na awtoridad para sa mga matatandang tao ay makapagtuturo rin sa iyo sa pamamagitan ng mga opsyon na magagamit kung hindi ka na nakatira sa bahay nang nakapag-iisa, halimbawa sa tirahan na tirahan, sobrang pangangalaga sa pabahay, o pag-aalaga at mga nursing home.

Kung naghahanap ka ng isang may sakit, may kapansanan o mahina ang kamag-anak na kamag-anak o kaibigan, dapat mong kilalanin ang iyong sarili bilang tagapag-alaga. Ang mga tagapag-alaga ay maaaring makakuha ng isang hanay ng suporta mula sa panlipunang pangangalaga, at maaaring maging mahalaga para sa pagtulong sa ayusin ang suporta sa pangangalagang panlipunan para sa taong pinapahalagahan nila. May mga kawanggawa na sumusuporta sa mga partikular na grupo ng mga tagapag-alaga, kabilang ang mga tagapag-alaga ng mga kapatid at mga batang tagapag-alaga.

Kung gusto mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa kung paano makakuha ng suporta bilang tagapag-alaga, tawagan ang Helper ng Direct Carers sa 0300 123 1053.

Kung nag-aalala ka tungkol sa pangkalahatang pag-unlad o kabutihan ng iyong anak at sa palagay mo kailangan nila ng karagdagang suporta, dapat ka munang makipag-usap sa GP o guro ng iyong anak.

Kung ikaw o ang iyong anak ay nangangailangan ng higit na makabuluhang suporta, kontakin ang mga pangkat ng mga serbisyo sa mga bata sa iyong lokal na awtoridad para sa pagtatasa ng mga pangangailangan.

Ang pagtatasa ng mga pangangailangan ng iyong anak ay gagamitin upang matukoy kung kailangan nila ng mas espesyal na suporta, kabilang ang anumang espesyal na pang-edukasyon na pangangailangan ng iyong anak. Dapat kang maging kasangkot sa anumang mga desisyon tungkol sa iyong anak, kabilang ang kung anong tulong ang ipagkakaloob upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Nagbibigay din ang gabay na ito ng mga tip para sa pag-aalaga sa isang may kapansanan na bata at mga link sa karagdagang tulong.

Ang bawat lokal na awtoridad ay magkakaroon ng mga taong partikular na pakikitungo sa pangangalaga sa lipunan para sa mga bata. Gamitin ang GOV.website upang mahanap ang iyong lokal na konseho at makakuha ng payo tungkol sa pagtatasa para sa mga serbisyo ng mga bata.

Kung ikaw ay tumatanggap ng pangangalaga, naghahanap ng isang taong tumatanggap ng pangangalaga, o pagpaplano lamang para sa iyong pag-aalaga sa hinaharap, ito ay karapat-dapat na malaman kung gaano ang pagganap ng mga serbisyo sa social care ng iyong lokal na awtoridad.

Maaari mong suriin kung paano ang mga serbisyo ng pag-aalaga sa iyong lugar ay gumaganap laban sa mga panukala sa Adult Social Care Outcomes Framework (ASCOF).

Ipaaalam nito sa iyo kung paano ang mga tagapag-alaga at mga taong tumatanggap ng pangangalaga at suporta ng lokal na awtoridad na pinondohan sa iyong rate ng lugar

Kasama dito ang mga antas ng serbisyong panlipunan na nag-aalok ng lokal na awtoridad, tulad ng

Maaari mo ring ihambing ang mga ito sa pambansa at pang-rehiyon na mga average, upang makita kung ang iyong lokal na awtoridad ay mahusay na ginagawa, o maaaring mas mahusay na gumaganap.

15/01 /

15/01 /

Maghanap ng mga serbisyo na malapit sa iyo

Mga Serbisyo

Lokasyon

Ang pagtatasa ng pag-aalaga at pagsuporta ay ang pinakamahusay na paraan para makakuha ka ng tulong at payo mula sa iyong lokal na awtoridad kung nahihirapan kang maghanap ng iyong sarili

Ang isang bata ay maaaring magkaroon ng mga kumplikadong pangangailangan mula sa pagsilang, o pagsunod sa isang sakit o pinsala. Alamin kung anong suporta ang magagamit

Ang mga lokal na awtoridad ay may tungkulin upang masuri ang sinumang lumilitaw na nangangailangan ng pangangalaga at suporta

Alamin ang tungkol sa mga serbisyo sa pangangalaga sa lipunan na makakatulong sa mga may kapansanan at mga taong nangangailangan nito

Ang lahat ng tungkol sa kung paano ang iyong konseho ay maaaring magbigay sa iyo ng libre o subsidized na mga serbisyo sa pangangalaga kung mayroon kang isang partikular na antas ng mga pangangailangan

Ang Helpline Direct Carers (0300 123 1053) ay nagbibigay ng kumpidensyal na impormasyon at payo para sa mga tagapag-alaga