Anaphylaxis – Pag-iwas

Kung mayroon kang anaphylaxis, dapat kang mag-alok ng payo at gamot upang makatulong na maiwasan ang karagdagang mga episode.

Dapat kang tumukoy sa klinikang allergy sa espesyalista para sa mga pagsusuri upang malaman kung ano ang sanhi ng anaphylaxis. Ang pag-alam kung anong allergen ang nag-trigger ng allergic reaksyon ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang karagdagang mga episodes ng anaphylaxis.

Ang ilan sa mga pagsusulit na karaniwang ginagamit upang matukoy ang mga allergy ay kinabibilangan

Klinika sa allergy

Magbasa nang higit pa tungkol sa pag-diagnose ng mga alerdyi at pagsusuri sa allergy.

Maaari kang magreseta ng isang adrenaline auto-injector kung mayroon kang nakaraang episode ng anaphylaxis at mayroong panganib na magkaroon ka ng isa pang episode sa hinaharap.

Adrenaline auto-injectors

May tatlong uri ng auto-injector

Ang bawat uri ay bahagyang naiiba, at dapat mong tiyakin na alam mo kung paano gamitin ang iyong auto-injector nang tama.

Maaari ka ring humingi ng isang “trainer” kit upang maaari mong gawin ang pagbibigay sa iyong sarili o sa iyong mga iniksiyon ng iyong anak.

Ang mga sumusunod na punto ay mahalaga

Kung ang isang trigger ay nakilala bilang nagiging sanhi ng iyong episode ng anaphylaxis, kakailanganin mong gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ito sa hinaharap.

Maaari mong bawasan ang mga pagkakataon na malantad sa isang pagkain na may alerdyi

Tingnan ang aming pahina sa pamumuhay na may isang allergic na pagkain para sa karagdagang impormasyon.

Iwasan ang mga nag-trigger

Maaari mong bawasan ang iyong panganib na maging sanhi ng insekto sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pangunahing pag-iingat, tulad ng

Ang ilang mga espesyalista sa allergy center ay nag-aalok din ng espesyal na paggamot upang makatulong sa desensitise ka sa insekto stings kung ikaw ay sa isang partikular na mataas na panganib ng isang karagdagang sting – halimbawa, kung ikaw ay isang tagapagbukol o hardinero.

Magbasa pa tungkol sa pagpigil sa mga insekto ng insekto.

Kung ikaw ay alerdyi sa ilang mga uri ng mga gamot, may mga alternatibo na maaaring ligtas na magamit. Halimbawa, kung ikaw ay alerdye

Laging sabihin sa anumang healthcare professional ang tungkol sa mga allergic na gamot na mayroon ka, dahil maaaring hindi nila alam ang mga ito.

Maaaring may mga oras na kinakailangan upang gumamit ng mga ahente ng kaibahan – halimbawa, kung nagkaroon ka ng dumudugo sa loob ng iyong utak – kahit na ito ay nagdudulot sa iyo ng peligro ng anaphylaxis.

Sa ganitong kalagayan, maaari kang mabigyan ng mga iniksiyon ng mga antihistamine at corticosteroids bago ang mga ahente ng kaibahan, na maaaring makatulong na maiwasan ang mga sintomas na nangyayari o hindi bababa sa mas malala.

Kung sa tingin mo ay mayroon kang allergy, narito ang payo kung paano makakuha ng diagnosed na may -approved allergy test