Addison’s disease – Paggamot

Kung mayroon kang sakit na Addison, kakailanganin mong kumuha ng pang-araw-araw na gamot upang palitan ang nawalang mga hormone. Ito ay makakatulong sa iyo upang mabuhay ng isang aktibong buhay, bagaman maraming mga tao ang natagpuan na kailangan pa nilang pamahalaan ang kanilang pagkapagod.

Sa ilang mga kaso, ang mga saligan na sanhi ng sakit na Addison ay maaaring gamutin. Halimbawa, ang tuberkulosis (TB) ay itinuturing na isang kurso ng antibiotics sa loob ng isang panahon ng hindi bababa sa anim na buwan.

Gayunpaman, ang karamihan sa mga kaso ay sanhi ng isang problema sa immune system na hindi mapapagaling.

Gamot para sa sakit na Addison

Karaniwang nagsasangkot ang paggamot ng corticosteroid (steroid) kapalit na therapy para sa buhay. Ang gamot sa corticosteroid ay ginagamit upang palitan ang mga hormone na cortisol at aldosterone na hindi na gumagawa ang iyong katawan. Kadalasang kinukuha ito sa tablet form dalawa o tatlong beses sa isang araw.

Sa karamihan ng mga kaso, ang isang gamot na tinatawag na hydrocortisone ay ginagamit upang palitan ang cortisol. Ang iba pang mga posibleng gamot ay prednisolone o dexamethasone, bagaman ang mga ito ay hindi karaniwang ginagamit.

Buhay sa sakit na Addison

Ang aldosterone ay pinalitan ng isang gamot na tinatawag na fludrocortisone. Maaari ring hilingin sa iyong doktor na magdagdag ng sobrang asin sa iyong pang-araw-araw na diyeta, bagaman kung nakakakuha ka ng sapat na fludrocortisone na gamot na maaaring hindi ito kinakailangan. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao, kung nararamdaman mo ang pagnanasa na kumain ng maalat, dapat mong kainin ito.

Sa pangkalahatan, ang mga gamot na ginagamit para sa sakit na Addison ay walang mga epekto, maliban kung ang iyong dosis ay masyadong mataas. Kung may mas mataas na dosis kaysa sa mahabang panahon, may panganib ng mga problema tulad ng mga buto ng weakened (osteoporosis), mood swings at kahirapan sa pagtulog (hindi pagkakatulog).

Maraming tao na may sakit na Addison ang natagpuan na ang pagkuha ng kanilang gamot ay nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa kanilang normal na diyeta at ehersisyo na gawain. Gayunpaman, karaniwan din ang mga pagkapagod, at maaaring magkaroon ng ilang oras upang malaman kung paano pamahalaan ang mga panahong ito ng mababang enerhiya.

Natuklasan ng ilang tao na ang pagkuha ng regular na dosis ng gamot ay mahigpit at nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay o emosyonal na kalusugan. Ang pagkawala ng dosis ng gamot, o pagkuha ng huli, ay maaari ring humantong sa pagkahapo o hindi pagkakatulog.

Ang ilang mga tao ay maaaring bumuo ng kaugnay na mga kondisyon ng kalusugan, tulad ng diyabetis o isang hindi aktibo teroydeo, na nangangailangan ng karagdagang paggamot at pamamahala.

Karaniwang kailangan mong magkaroon ng appointment sa isang endocrinologist bawat 6-12 na buwan, upang masuri nila ang iyong pag-unlad at ayusin ang iyong dosis ng gamot, kung kinakailangan. Ang iyong doktor ay maaaring magbigay ng suporta at ulitin ang mga reseta sa pagitan ng mga pagbisitang ito.

Ang hindi pagbibigay sa iyong gamot ay maaaring humantong sa isang malubhang kondisyon na tinatawag na isang adrenal crisis, kaya kailangan mo

Pagsasaayos ng iyong gamot

Maaari mo ring ipaalam sa malapit na mga kaibigan o kasamahan sa iyong kalagayan. Sabihin sa kanila ang tungkol sa mga palatandaan ng adrenal crisis at kung ano ang dapat nilang gawin kung nakakaranas ka ng isa.

Madaliang pag aruga

Paggamot sa adrenal crisis

Magandang ideya din na magsuot ng medikal na pulseras na pang-alahas o kuwintas na nagpapaalam sa mga taong mayroon kang sakit na Addison.

Matapos ang isang malubhang aksidente, tulad ng isang pag-crash ng kotse, ang isang malusog na tao ay gumagawa ng mas maraming cortisol. Nakakatulong ito sa iyo na makayanan ang nakababahalang sitwasyon at karagdagang strain sa iyong katawan na nagreresulta mula sa malubhang pinsala. Habang ang iyong katawan ay hindi makagawa ng cortisol, kakailanganin mo ng hydrocortisone injection upang palitan ito at pigilan ang isang adrenal crisis.

Ang pagsusuot ng medikal na alerto na pulseras ay magpapaalam sa anumang medikal na kawani na gumagamot sa iyo tungkol sa iyong kalagayan, at kung anong gamot ang iyong kinakailangan.

Ang mga medikal na alahas na kuwintas o necklaces ay mga piraso ng alahas na inukit sa iyong kondisyong medikal at isang emergency contact number. Available ang mga ito mula sa maraming mga tagatingi. Tanungin ang iyong doktor kung mayroong isang inirerekomenda, o pumunta sa website ng MedicAlert.

Kung kailangan mong manatili sa ospital, kailangan ding malaman ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na responsable para sa iyong pangangalaga na kailangan mo ng kapalit na gamot sa steroid sa buong iyong pamamalagi. Mahalagang tandaan na ang payo na ito ay nalalapat pa rin kung hindi ka dapat kumain o uminom (wala sa bibig) para sa anumang kadahilanan.

Sa ilang mga pagkakataon, ang iyong gamot ay maaaring kailangang maayos upang isaalang-alang ang anumang karagdagang strain sa iyong katawan. Halimbawa, maaaring kailangan mong dagdagan ang dosis ng iyong gamot kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod

Matutulungan nito ang iyong katawan na makayanan ang karagdagang stress. Susuriin ng iyong endocrinologist ang iyong dosis at payuhan ang tungkol sa anumang mga pagbabago. Sa paglipas ng panahon, habang ginagamit mo ang kondisyon at alamin kung ano ang maaaring mag-trigger ng iyong mga sintomas, maaari mong malaman kung paano ayusin ang iyong gamot. Gayunpaman, laging kumunsulta sa iyong doktor o espesyalista kung hindi ka sigurado.

Ikaw at ang isang kasosyo o miyembro ng pamilya ay maaaring sanayin upang mangasiwa ng isang iniksyon ng hydrocortisone sa isang emergency.

Libreng reseta

Maaaring kailanganin ito kung ikaw ay nakarating sa pagkabigla pagkatapos ng pinsala, o kung nakakaranas ka ng pagsusuka o pagtatae at hindi ka makapagpatuloy ng gamot sa bibig. Ito ay maaaring mangyari kung ikaw ay buntis at may sakit sa umaga. Ang iyong endocrinologist ay talakayin sa iyo kapag ang isang iniksyon ay maaaring kinakailangan.

Kung kailangan mong mangasiwa ng emergency hydrocortisone, laging tawagan ang iyong doktor kaagad pagkatapos. Tingnan kung anong mga serbisyo sa labas ng oras ang makukuha sa iyong lokal na lugar, kung sakaling ang emergency ay nasa labas ng normal na oras ng pagtatrabaho.

Maaari mo ring irehistro ang iyong sarili sa iyong lokal na serbisyo ng ambulansya, kaya mayroon silang rekord ng iyong pangangailangan para sa isang steroid na iniksyon o tablet, kung kailangan mo ang kanilang tulong.

Ang krisis sa adrenal, o krisis sa Addison, ay nangangailangan ng kagyat na medikal na atensiyon. I-dial ang 999 para sa isang ambulansiya kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakakaranas ng adrenal crisis.

Kabilang sa mga palatandaan ng isang adrenal crisis

Sa ospital, bibigyan ka ng maraming tuluy-tuloy sa pamamagitan ng isang ugat sa iyong braso upang mapawi ka. Ito ay naglalaman ng isang halo ng mga asing-gamot at sugars (sosa, glucose at dextrose) upang palitan ang mga kulang sa iyong katawan. Mag-inject ka rin ng hydrocortisone upang palitan ang nawawalang cortisol hormone.

Ang anumang pinagbabatayan ng mga sanhi ng adrenal crisis, tulad ng isang impeksiyon, ay gagamutin din.

Kung ikaw ay tumatanggap ng paggamot para sa sakit na Addison, ikaw ay may karapatan sa medikal na exemption certificate.

Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang magbayad para sa anumang mga reseta na kailangan mo.

Tingnan ang tulong sa mga gastos sa reseta para sa higit pang impormasyon.

Alamin kung paano ma-access ang iyong mga gamot sa labas ng karaniwang oras ng pagbubukas