Abdominal aortic aneurysm – Sintomas

Sa karamihan ng mga kaso, ang isang unruptured abdominal aortic aneurysm (AAA) ay magiging sanhi ng walang sintomas, maliban kung ito ay lalong lalo na malaki.

Maaaring isama ang mga sintomas ng isang hindi nabagong AAA

Kung mayroon kang anumang mga sintomas sa itaas, dapat mong makita ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.

Nawawalang AAA

Kung ang iyong aortic aneurysm ay bumagsak, madarama mo ang bigla at matinding sakit sa gitna o bahagi ng iyong tiyan. Sa mga kalalakihan, ang sakit ay maaari ring lumiwanag sa eskrotum.

Kasama sa iba pang mga sintomas

Medikal na emerhensiya

Ang isang ruptured aortic aneurysm ay isang medikal na emergency, at mahalaga na makarating sa ospital sa lalong madaling panahon.

Sa paligid ng 80% ng mga tao na may isang rupture mamamatay bago sila maabot ang ospital o hindi nakataguyod makalipas ang emergency surgery.

Ito ang dahilan kung bakit ipinakilala ang Programang Screening ng AAA, kaya mapanganib na malalaking aneurysms ang maaaring gamutin bago sila sumabog.

Kung pinaghihinalaan mo na ikaw o ang isang tao sa iyong pangangalaga ay nagkaroon ng isang ruptured aneurysm, tumawag agad sa 999 at humingi ng ambulansiya.

Alamin ang tungkol sa AAA screening at kung bakit inaalok ito sa mga lalaki na may edad na 65 at higit pa

Malusog na impormasyon sa pamumuhay para sa mga lalaki na may edad na 60 at higit pa

Malusog na impormasyon sa pamumuhay at payo para sa mga kababaihang may edad na 60 at higit pa